Studijní texty

Petr Hlaváček: Luteránství jako skrytý fenomén českých duchovních a kulturních dějin, in: Jiří JUST – Zdeněk R. NEŠPOR – Ondřej MATĚJKA, Luteráni v českých zemích v proměnách staletí, Praha 2009, s. 9-22.

(Celá publikace je nyní dostupná online v digitálních zdrojích Národní knihovny ČR.)