Prameny

Pragmatická sankce, in: Základní zákonové státní království Českého: Knížka příruční ku potřebě poslanců sněmovních, voličů a vůbec každého občana, Praha 1864, s. 85-88.