Topic outline

 • General

 • 17.2. - úvodní hodina

  Hlavním nástrojem tlumočníka je hlava. Na svou paměť se můžete spolehnout víc, než si myslíte!

 • 24.2. - tlumočení z listu

  Tlumočení je tvůrčí činnost. Vůbec největší tvůrčí vklad má tlumočník u tlumočení z listu.

 • DÚ 24.2.

 • 2.3. - panelová diskuse

  Úkolem tlumočníka je zajistit, že komunikace probíhá. Proto musíme být někdy v roli tlumočníka asertivnější, než bychom byli v běžném životě.

 • 9.3. - hodina odpadá

 • DÚ 9.3.

 • organizace výuky na dálku v době koronaviru

  Tady je pár obecných informací o tom, jak bude v následujících několika (doufejme) týdnech probíhat výuka na dálku:

  • Veškeré úkoly budou zadané tak, abyste je mohli řešit dle vlastních časových možností: budou mít deadline, aby vás to nutilo dál pracovat průběžně, ale rozhodně se nebudeme v nějakou přesnou hodinu všichni "scházet" online.
  • Úkoly vám vždy vložím na Moodle v první polovině týdne. Deadliny pro vypracování mohou mít různé úkoly různé (např. podle toho, jak na sebe budou navazovat), tak je prosím pozorně sledujte.
  • Kde bude na místě diskuse, tam budou mít úkoly formát diskusního fóra, abyste byli dál konfrontováni s názory kolegů i mými.
  • Úkoly se budou zaměřovat na to, co lze trénovat i na dálku / v domácích podmínkách - někdy ovšem budete muset zapojit trochu představivosti ;)
  • Feedback budete dávat sami sobě, a tím si rozvíjet své samostudijní dovednosti, které vám přijdou vhod v praxi, budete se hodnotit navzájem a případně posílat nahrávky ke zhodnocení mně.
  • Co se množství úkolů týče, budu hledat rovnováhu mezi tím, abyste nezakrněli, ale zároveň jsem vás nepřehlcovala, protože už tak jsme všichni ve stresu kvůli koroňákovi. Kromě povinných úkolů vám tedy budu dávat i tipy na samostudium. Pokud byste něčeho potřebovali více, či méně, napište mi do chatu.

  Dávejte na sebe pozor, buďte v pohodě a doufám, že se zase brzy všichni ve zdraví potkáme osobně!

 • 16.3. - notace

  Všechny úkoly pro tento týden se budou točit kolem notace - další dílčí dovednosti, na kterou se v rámci T III zaměříme. Kromě toho taky konečně dojde na pořádné tlumočení do angličtiny.

  Konkrétně vás tedy čeká:

  • shrnutí hlavních zásad notace,
  • reflexe vaší vlastní notace,
  • tlumočení do češtiny i do angličtiny.

  Podle mě existují 2 věci, na které byste u notace rozhodně neměli zapomínat:

  1. v tlumočení ve většině případů neexistuje jedno správné řešení,
  2. if it ain't broke, don't fix it.

  Jinými slovy v případě notace byste měli obzvlášť myslet na jeden z požadavků, který jsem na vás kladla na začátku semestru - abyste si hledali svůj vlastní tlumočnický mód, co vám vyhovuje a funguje.

  Ohledně notace samozřejmě existuje celá řada návodů a doporučení, jen u mála z nich však platí, že přes ně nejede vlak. Vyjděte tedy z vlastní zkušenosti, z toho, co vám "notačně" v tlumočení pomáhá (a vašemu posluchači tedy umožňuje být plnohodnotným účastníkem komunikační situace) a co vám tlumočení naopak komplikuje (a vašem posluchači tedy v konečném důsledku znemožňuje porozumění). Vylepšujte pak to, co vám tlumočení komplikuje, a naopak zachovejte to, co funguje. Vylepšování pro vylepšování je ztráta času, který byste mohli věnovat vylepšování jiných aspektů tlumočení, které to potřebují víc ;)

  Mějte to prosím napříč následujícími úkoly na paměti ;)

 • 23.3. - zaostřeno na posluchače

  Jako tlumočníci (většinu času) netlumočíme do zdi, ale pro někoho - existence autentických posluchačů je důvodem pro naši přítomnost na dané akci. Proto v tomto týdnu zaměříme pozornost na posluchače:

  • nejdřív se v tlumočení do češtiny zaměříte na "delivery" = tedy neverbální složky vašeho tlumočení,
  • potom se zamyslíte nad tím, co vlastně posluchač od tlumočníka/tlumočení chce - a jestli to náhodou není víc než jen dobrý přednes - a co naopak rozhodně nechce, a jaký je to pocit záviset na tlumočení,
  • no a nakonec z této úvahy vyjdete při vlastním tlumočení z listu.

  V rámci následujících úkolů si každý vyzkoušíte jako roli tlumočníka, tak autentického posluchače. Úkoly prosím plňte v zadaném pořadí - navazují na sebe.

 • 30.3. - tlumočnická štafeta

  Pro tento/příští týden jsem vymyslela takovou trochu oddechovější náplň - doufám, že vás bude bavit. Je to tlumočnická štafeta.

  sta%C5%BEen%C3%BD%20soubor.jfif

  V dikusi o notaci zaznělo, že zápis hraje taky roli psychologickou - člověk je klidnější, protože ví, že díky zápisu nezapomene. To je naprostá pravda. Na druhou stranu bychom ale měli vědět, že v případě potřeby se dokážeme spolehnout i na svou paměť. A přesně to si díky štafetě připomenete ;)

  Kromě toho jste si vyzkoušeli, jaký je to pocit, když na tlumočení skutečně závisíte. I to zužitkujete v tomto úkolu - nejen že vás bude poslouchat autentický posluchač, ale bude to navíc ještě tlumočník.

  S konsekutivou a ještě v takovém počtu lidí se to může zdát přitažené za vlasy, ale tlumočnická "štafeta" (relay) se běžně používá při simultánním tlumočení ve vícejazyčném režimu: např. v EU sedí v české tlumočnické kabině 3 tlumočníci, ale nikdo z nich nedokáže tlumočit z maďarštiny, v momentě, kdy tedy zazní maďarština, tlumočí do češtiny z tlumočení svého maďarského kolegy do angličtiny.

  Kromě toho tento úkol hezky ukazuje, že tlumočník je vždy součástí týmu - má se o koho opřít, koho požádat o pomoc, ale zároveň na něm závisejí ostatní. A vyzkoušíte si také společné plánování a time-management, protože celou štafetu musíte stihnout do 14.4. 16:00.

  Řiďte se tedy přesně instrukcemi a ctěte fair-play!

  Ke startu připravit, pozor, TEĎ!

 • 6.4. - 14:30 třídnická hodina

  Na "třídnickou hodinu" se potkáme v pondělí 6.4. od 14:30 na ZOOMuhttps://lfp-cuni.zoom.us/j/262853004

  Cílem je zhodnotit dosavadní výuku na dálku a domluvit se, jak dál. Na začátku to vypadalo, že na dálku budeme fungovat třeba 2-3 týdny, teď už je poměrně jasné, že tak budeme muset dojet zbytek semestru. Proto bych chtěla zjistit, jak vám dosavadní systém (ne)vyhovuje. 

  Zamyslete se tedy prosím nad následujícími otázkami:

  • Co vám na současné podobě výuky (zadávání úkolů přes Moodle) vyhovuje, co naopak ne?
  • Co vám chybí? Je naopak něco, čeho je moc?
  • Můžu/můžeme udělat něco, co by vám současnou situaci usnadnilo?

  Samozřejmě bude prostor i pro dotazy k dosavadním úkolům.

  Pokud se někdo nemůžete zúčastnit "osobně", budu moc ráda, když mi svůj názor napíšete do termínu třídnické hodiny alespoň na e-mail.

  Těším se v pondělí na viděnou.

 • 13.4. - English, English, English + a little bit of economics

  This week we are focusing on English! First you will have a chance to improve your vocabulary in a collocation exercise; then you will use your newly acquired knowledge in interpreting into English; and finally you will dissect your interpreting in order to further improve your English formulations.

  The topic for this week is one dreaded by many interpreters - economics. As you well know, in order to interpret we as interpreters need to understand the speech - not only in terms of vocabulary, but more importantly, its underlying principles. For a speech laced with economics (which otherwise can be about a completely unrelated topic), this means understanding at least basic economic principles. This can prove problematic for many interpreters (as at least some of them decided to study languages to avoid Maths :D).

  As it is usually better to confront our fears head on rather than hide under the bed, that's what we will do this week. The collocation exercise also includes follow-up questions concerning some basic economics. These too you have to answer in English to further enhance your skills.

  Please go through the tasks in the given order. If you want, you can complete each of the tasks separately.

 • 20.4. - příprava na online hodinu

 • 29.4. 15:00 - 17:00 - online hodina

  Sejdeme se na ZOOMu 

  • Meeting ID: 965 2319 0419
  • Password: 023402

  Přes tento sdílený dokument budeme organizovat panelovku (rozdělení rolí, sdílení jmen panelistů atd.).

 • organizační sdělení ke zbytku semestru a zápočtu

 • 4.5. - tlumočení z listu

  Co se tlumočení z listu týče, zaměřili jsme se v tomto semestru podrobně na jeho přípravu, která je pro úspěch tlumočení stěžejní, a také na delivery, které je zase u listu z mnoha důvodů obtížnější než u konsekutivy.

  V rámci úkolů pro tento týden dáte vše, co jste se v tomto semestru naučili, dohromady a zužitkujete to při tlumočení hned dvou listů.

  U toho prvního vyjdete právě z poznatků z minulých hodin a na základě jeho hodnocení zjistíte, jak na tom jste. U druhého listu se pak pokusíte zachovat, co už funguje, a vylepšit, co třeba ještě trochu pokulhává.

  Zároveň si potrénujete i schopnost hodnotit vlastní i cizí výkon. A stanovovat si cíle pro vlastní samostudium, což je rozhodně dovednost, která vám přijde vhod (nejen v tlumočení).

  Úkoly prosím plňte v zadaném pořadí (nemusíte ale bezprostředně po sobě). Pokud byste chtěli na listu ještě dál pracovat, máte v položce samostudium k dispozici ještě jeden.

 • 11.5. - skupinová práce: vlastní projevy a KT + přemýšlení o přípravě

  Highlighted

  Tento týden budete pracovat ve trojicích. A abych vám to trochu ozvláštnila, vytvořila jsem vám trojice náhodně:

  • Pája, Bára, Michael,
  • Žanet, Lýdie, Petra,
  • Martina, Eva, Jana.
  • (Anička se může v případě zájmu přidat k libovolné trojici - v takovém případě vyřešte rozdělení úkolů operativně.)

  Pro splnění úkolů je potřeba, abyste se sešli (v online či offline prostoru), protože se bude skutečně jednat o společnou interaktivní práci - de facto si uděláte takovou vlastní tlumočnickou hodinu.

  V rámci této hodiny nejdřív budete mít všichni chvilku na vytvoření vlastního projevu v angličtině. Budete tím trénovat schopnost improvizovat, rychle zmobilizovat své znalosti, strukturovat projev, vyjádřit se v angličtině a ověříte si, jak jste v obraze, co se aktuálního dění týče. Kromě toho je to také trénink na přijímačky na magistra, pokud se na ně chystáte ;)

  Tyto projevy si potom konsekutivně přetlumočíte do češtiny, čímž budete trénovat tlumočení spontánnějších, méně promyšlených projevů než jsou ty, které vám běžně servírujeme ve škole. (Nechci vám brát iluze, ale takových potkáte v praxi spíš víc, než míň ;)) No a nakonec si na obojí (projev i tlumočení) dáte navzájem feedback.

  Odhaduji, že jedno "kolo" (= projev + tlumočení + feedback) bude trvat cca 30 minut. Celá interakce vám tedy ve trojici zabere zhruba hodinu a půl.

  Kromě toho jsem pro vás připravila ještě jeden "přemýšlecí" úkol týkající se přípravy na tlumočení. Ten už nemusíte plnit ve trojici (ale klidně můžete), a protože na interaktivní úkol přímo nenavazuje, můžete tentokrát úkoly splnit v libovolném pořadí. (Aby v tom byl pořádek, tak ale úkoly přesto čísluji.)

 • 20.5. 14:30 - 16.30 - online hodina

  Sejdeme se na ZOOMu:

 • samostudium - BZK kombo

  Tady jsou materiály pro samostudium: dva anglické a dva české projevy na konsekutivu a dva listy.

  Aby vám bylo samostudium skutečně k něčemu, připomínám několik hlavních zásad:

  • Vyjděte z feedbacku na své tlumočení (vlastního, od kolegů, z hodin / na domácí úkoly).
  • Na základě feedbacku si pro další tlumočení stanovte konkrétní cíle:
   • vždy týkající se něčeho, co už vám jde, i něčeho, co je třeba zlepšit (aby zlepšováním nedostatků naopak netrpěly silné stránky),
   • s počtem cílů to nepřehánějte (úplně stačí 1 + 1, protože na víc se při tlumočení stejně těžko soustředí).
  • Vymyslete, co musíte udělat, abyste těch cílů dosáhli (např. co změnit na přípravě listu, co udělat jinak v zápise, co vylepšit na delivery atd.).
  • Přetlumočte si další projev/list a pokuste se dosáhnout stanovených cílů.
   • Nahrajte se.
  • Poslechněte si nahrávku (a případně projděte přípravu na list) a vyhodnoťte, zde jste cílů dosáhli.
  • Takhle můžete postupovat stále dokola: až cílů dosáhnete (což nemusí být nutně po prvním tlumočení), stanovte si další.

  Samostudium samozřejmě nemusí být one-(wo)man show - spolupracujte ;)