Weekly outline

 • upozornění

  Pročtěte si prosím celý sylabus kurzu připravený v MOODLE. Pro absolvování kurzu je třeba, abyste četli zadané texty a dokázali o nich diskutovat. Program zahrnuje též četbu 1 románu: Bernard Malamud, The Tenants (1971), Nájemníci (1997). Musím vás bohužel odkazovat na knihovny, nevím, jestli se mi podaří zpřístupnit nějakou digitalizovanou verzi.


 • 19.-23.2.

  PŘEDNÁŠKA: ÚVOD; Ursula Le Guin
  SEMINÁŘ:  rozbor povídky "Sur" od Ursuly Le Guin (poprvé publikována v časopiese The New Yorker1982., zahrnuta pak do sbírky povídek Le Guin, The Compass Rose, 1982) - prosím přečtěte před první hodinou. Text viz níže, i nějaké texty o Le Guin. 

  Příprava na další týden:

  PŘEDNÁŠKA:

  - čtěte tety o U. Le Guin (některé k dispozici níže; snažte se najít některé další její dvě povídky, přeložené do čj. nebo v originále, abyste o nich mohli referovat). Zde odkaz na knihu povídek U. Le Guin: https://drive.google.com/file/d/1jiYNguawjqlWyaBE5F5UpaDUNRXN_A0Y/view?usp=sharing 

  SEMINÁŘ:

  Srovnání originálu a překladu povídky "Sur". český text níže.

 • 26.2.-1.3.

  PŘEDNÁŠKA:  Diskuse o Ursule Le Guin, její tvorbě a jejích povídkách. představení některých konceptů Gideona Touryho. V angličtině.

  SEMINÁŘ: Translatologický rozbor povídky "Sur" v překladu (Le Guin, Ursula K. a Němeček, Jakub, ed. *Gwilanina harfa a jiné povídky*. Překlad Jakub Němeček. Praha: Gnóm!, 2020) a v originálu.

  Příprava na další týden: 

  PŘEDNÁŠKA: Raymond Carver

  SEMINÁŘ: čtěte povídky Raymonda Carvera nejdřív v českém překladu Jiřího Hrubého: "Sousedé, Řeknu ženským, že vyrážíme" a - případně - "Katedrála". Použijte k přípravě rozboru myšlenkovou mapu níže.  Snažte se vybrat z českých překladů příklady, které by napovídaly o strategii překladatele. Soustřeďte se hlavně na povídku Sousedé a Řeknu ženským, že vyrážíme  Čtěte text J. Jařaba o Carverovi - viz níže.

 • 4.-8.3.

  PŘEDNÁŠKA:

  Raymond Carver

  SEMINÁŘ:

  Povídky Raymonda Carvera v českém překladu a v originálu. Použijte k rozboru "myšlenkovou mapu", viz výše. Snažte se vybrat z českých překladů příklady, které by napovídaly o strategii překladatele. Podrobný rozbor povídky Sousedé a Řeknu ženským, že vyrážíme, v orig. a v překladu.

  Příprava na další týden:

  PŘEDNÁŠKA A SEMINÁŘ:

  četba: Gideon Toury: Translaltion Studies and Beyond(Revised edition, Part II, chapters 1, 3, 4; vyvěšeno níže), dělejte si poznámky k místům, která jsou podle vás důležitá.
 • 11.-15.3.

  PŘEDNÁŠKA:

  Gideon Toury

  SEMINÁŘ:

  Gideon Toury a aplikace jeho konceptů na povídky Raymonda Carvera.

  Příprava na další hodinu. Přednáška a seminář:

  Ernest  Hemingway: "Nahoře v Michiganu", "Up in Michigan", originál a dva překlady.  Originál z roku 1923 je lehce dostupný na internetu; překlady jsou vyvěšené v týdnu  níže. Pro přípravu na seminář pracujte v párech, připravte si ústní prezentace na cca 7 minut. o rozdílech v překladech. Je třeba  v nich také, na úvod, strukturovaně zohlednit rysy vyprávění (viz myšlenková mapa).


 • 18-22. 3.

  MÁM DOVOLENOU. HODINA SE NEKONÁ.

 • 25.-29.3.

   

  PROGRAM PŘESUNUTÝ Z TÝDNE 11. - 15. 3.; program níže na další hodinu.

  PŘEDNÁŠKA a SEMINÁŘ:

  Ernest Hemingway, dílo a povídky; translatologická analýza "Nahoře v Michiganu" - v ústních párových prezentacích a pokud možno v digitalizované projekci.

  Příprava na další hodinu

  Bernard Malamud, The Tenants (1971) / Nájemníci (1997, přel M. Jindra). Čeká se, že budete mít přečtený celý román, ideálně spíše v češtině, ale můžete jej číst i v angličtině. Musím vás bohužel odkazovat na knihovny, nevím, jestli se mi podaří zpřístupnit nějakou digitalizovanou verzi. V příští hodině budeme rozebírat román samotný, jeho témata, kompozici, způsob vyprávění Opět odkazuji na myšlenkovou mapu.


 • 1.-5.4.

  PROGRAM PŘESUNUTÝ Z TÝDNE 25. - 29. 3., včetně přípravy na další hodinu.


  PŘEDNÁŠKA:

  Americká židovská literatura a Bernard Malamud.

  SEMINÁŘ:

  Rozbor románu B. Malamuda, The Tenants (1971) / Nájemníci (přel. M. Jindra, 1997). Budeme se zabývat tématy, kompozicí, vypravěči a d. Opět odkazuji na myšlenkovou mapu. Existuje i film jako adaptace románu, kdyby vás zajímal.

  Připrava na další týden:

  Translatologická analýza úryvků z románu The Tenants / Nájemníci. Úryvky budou specifikovány. 


 • 8.4-12.4.

  PŘEDNÁŠKA:

  1/ Dokončení výkladu o E. Hemingwayovi

  2/ Americká židovská literatura a Bernard Malamud.

   SEMINÁŘ: 

  Translatologická analýza: prezentace o porovnání překladů Hemingwayovy povídky "Nahoře v Michiganu". Překlad Jiřího Hanuše (první v pořadí v souboru v MOODLE) z roku 2016 (Odeon) a Jířího Valji, 1965 (SNKLU). Prosím, snažte se o cca 10-minutové prezentace.  

  Příprava na další hodinu:

  PŘEDNÁŠKA a SEMINÁŘ:

  Americká židovská literatura. Rozbor románu B. Malamuda Nájemníci, český překlad Miroslava Jindry vydal BB ART, 1997 / The Tenants, 1971. 


 • 15.-19.4.

  PŘEDNÁŠKA a SEMINÁŘ

  Americká židovská literatura. Rozbor románu B. Malamuda Nájemníci, český překlad Miroslava Jindry vydal BB ART, 1997 / The Tenants, 1971. 

  Práce s úryvky překladu a originálu Nájemníků.

  Příprava na další hodinu:
  - Prvních 20 minut: Připravte si srovnání úryvku "Nájemníci III" s úryvkem originálu, vyvěšeným na Moodle. Jak bylo řečeno v minulé hodině, snažte se své postřehy strukturovat podle druhu zjištěných jevů a udělejte si poznámky.
  - Sylvia Plath: rozbor vybraných básní a překladů

 • 22.-26.4.

  PŘEDNÁŠKA:

  - Bude zahájena diskusí o překladu Nájemníků z pera Miroslava Jindry ve srovnání s originálem: viz popis přípravy v týdnu výše.

  - Sylvia Plath v kontextu moderního feminismu

   SEMINÁŘ: 

  Sylia Plath, translatologický rozbor básní a jejich překladů. 

  Příprava na další týden: 
  - dokončení diskuse o poezii Sylvie Plath:

  a/        V básni Elm a jejích třech překladech, kterou jsme si vyložili jako určitý dialog mezi jilmem a básnickým subjektem, zkuste najít místo nebo místa, která rozhovor opravdu signalizují. Především se soustřeďte na překlady.

  b/          Poezie Plathové užívá volný verš, ale již v básni Elm / Jilm byl vámi zaznamená rytmus. Zamyslete se nad zvukovými prostředky (rytmus, rým, eufonie…) v básni Daddy, srovnejte se Zábranovým překladem.

  c/         Zamyslete se nad Zábranovými překlady básní Žadatel a Táto; zkuste říci, jestli vnímáte rozdíl v jeho přístupech k překladu těch dvou básní.

  - Vybrané texty Langstona Hughese: v přípravě postupujte podle vyvěšených "otázek", udělejte si písemné poznámky zvláště k bodu svázanému s texty: buďte připraveni souvisle mluvit o textech alespoň 5 minut.

 • 29. 4.- 3. 5.

  PŘEDNÁŠKA:

  - Dokončení diskuse o poezii Sylvie Plath

  - Langston Hughes v kontextu afroamerické literatury.

  SEMINÁŘ:

  Langston Hughes a normy českého překladu v 60. letech 20. století

  Rozbory vyvěšených textů L. Hughese.

  Příprava na další hodinu:

  Edward Albee: Koza aneb kdo je Sylvie.

  Originál hry The Goat or Who is Sylvia najdete na adrese:

  https://archive.org/details/edward-albee-the-goat-or-who-is-sylvia/page/n9/mode/2up

  2 úryvky z překladu Jiřího Joska, které porovnejte s originálem a okomentujte (aspoň 5 minut souvislého hovoru), najdete níže na Moodle. Celý překlad hry můžete číst v knihovně Ústavu translatologie. • 6.-10.5.

  Přednáška a seminář: Viz výše. E. Albee: Koza aneb kdo je Sylvie.