Kódování

1. použijte transkripce z minulé lekce

2. min. 1 normostranu (1800 znaků včetně mezer) rozdělte do co nejmenších smysluplných/logických celků

3. tyto okódujte dle vlastního výběru buďto "na papíře" nebo v SW

4. ověřte, zda lze kódy uplatnit i na další segmenty/pasáže

5. kódy sdružte do 2-5 kategorií tak, aby se tyto vzájemně obsahově nepřekrývaly

6. určete vztahy mezi těmito kategoriemi

Výsledek tvoří okódovaný dokument (můžete vyfotit a poslat) nebo report ze SW plus vysvětlující část (max. 1/2 NS), kde popíšete volbu členění textu, definujete podstatu kódů, kategorií a popíšete vztahy mezi nimi.