Transkripce a organizace dat - výklad

Tato lekce je primárně praktická a slouží k vyzkoušení programu F4transcribe.

Celý proces kvalitativního výzkumu je - mimo jiné vzhledem ke své relativně vysoké míře nestrukturovanosti - náročný na systematickou a co možná bezodkladnou dokumentaci a neustálou „interakci“ s daty. Mezi typické operace kvalitativního terénního výzkumu patří:

 • neustálé vracení se k předcházejícím krokům a jejich případné přehodnocování
 • během celého procesu neustále revidujeme analýzu a interpretaci ve vztahu k datům/terénu

1. Jak na organizaci dat?

Celý proces kvalitativního výzkumu je také vzhledem ke své relativně vysoké míře nestrukturovanosti náročný na systematickou a co možná bezodkladnou dokumentaci a neustálou „interakci“ s daty:

 • neustále se vracíme k předcházejícím krokům
 • během celého procesu revidujeme analýzu a interpretaci ve vztahu k datům/terénu

V terénním výzkumu se snažíme vše podstatné zaznamenávat a zpracovávat co možná nejrychleji. Následné zpracování by mělo také probíhat bezprostředně po zaznamenání:

 • data často převádíme do digitalizované podoby
  • přepisujeme rozhovory a terénní zápisky do textového editoru
 • rozsáhlý datový korpus postupně zjednodušujeme -> zaměřujeme
  • selektujeme podstatné části/segmenty/úryvky
   • vybíráme ty, co se ukazují jako zajímavé a relevantní pro naší výzkumnou otázku nebo ve vztahu k teorii
 • jednotlivé logické celky (výpovědi, popisy, pozorování atd.) opatřujeme komentáři a kódujeme je
  • pro tuto chvíli si pod kódem můžeme představit jako textovou redukci vystihující podstatu segmentu (například klíčové slovo, příznačný emický výraz, výstižná fráze atd.)
  • ke kódům a dalším krokům v procesu analýzy/interpretace se vrátíme v samostatné lekci