Reflexivita v terénním výzkumu

1. Subjektivita a vytváření dat

Etnografický výzkum je přiznaně subjektivní.

Proto nehovoříme o sběru dat (vychází z pozitivismu), ale o jejich vytváření.

Vytváření a analýza dat je ovlivněna osobností samotného výzkumníka.

Výzkumník sám je výzkumným nástrojem.