Pozorování

1. Zúčastněné pozorování

"Zúčastněné pozorování je způsob získávání dat, kdy se musíme ponořit do cizí společnosti, odstřihnout se od vlastní, uzávorkovat svůj život a být co nejblíž lidem, které zkoumáme, abychom byli svědky toho, jak reagují na různé životní situace."

(Goffman, Erwin 1989. On Fieldwork, Journal of Contemporary Ethnography 18/123: 125)

Klasická metoda kvalitativního výzkumu v antropologii a dalších sociálních vědách:

-          umožňuje sledovat sociální konstrukci fenoménů v každodenní sociální realitě zkoumaných populací

-          umožňuje sledovat sociální procesy a vztahy přímo tam, kde se utváří a přetváří

-          umožňuje porozumět sdíleným významům v pozadí zjevného jednání

-          umožňuje porozumění „pohledu aktérů“

Při této časově náročné metodě se účastníme interakcí, rituálů, událostí, abychom získali kulturní vhled