Jak začít s terénním výzkumem

1. Vstup do terénu

  • Neznamená pouze fyzickou přítomnost nebo získání povolení k výzkumu.
  • Zahrnuje neustálé vyjednávání toho, že se s vámi lidé budou bavit.  

Často se rozlišují dva typy prostředí:

  • Uzavřené, soukromé prostředí – instituce, organizace (vězení, nemocnice, škola) – uzavřené, musíme získat povolení k přístupu.
  • Otevřené, veřejné prostředí – veřejný prostor, volně přístupné – obvykle. Otázka etická – máme právo volného přístupu?