Úkol - etika terénního výzkumu

Výzkum bezdomovectví v ČR

 

V rámci výzkumného projektu jednoho z ústavů Akademie věd ČR se skupina badatelů zaměřila na studium bezdomovectví v České republice. Během jeho realizace výzkumný tým naplánoval mimo jiné pořízení filmového materiálu přímo v terénu s kameramanem veřejnoprávní televize. Pro tyto potřeby se rozhodli využít každotýdenní setkání lidí bez domova v jednom krajském městě s podporovateli hnutí Food not Bombs, a to přímo při výdeji pravidelné polévky. Při těchto setkáních se obvykle sejde větší skupina lidí, kteří delší čas na daném místě setrvají – tato příležitost se proto různým státním i nestátním aktérům jeví jako vhodná k pořizování dat různého typu.

Výzkumný tým si nejprve domluvil schůzku se svým známým, informátorem z předešlého výzkumu, pojímaným jako „zástupce“ lidí bez domova a zeptal se jej, zda „mohou zítra něco natočit“. Tento „zástupce“ je upozornil, že to „ti lidé nebudou vidět rádi“, mají s tím „špatné zkušenosti“, protože se je televize vždy snaží zobrazit jako „feťáky a zvířata“ a je z jeho pohledu podstatné, abych se jich předem zeptal. Výzkumníci přislíbili, že rozhodně nebudou „nic točit“, pokud bude „kdokoliv proti“.

Druhý den se výzkumný tým nejdříve sešel s kolektivem Food not Bombs a společně s nimi se přesunul na místo výdeje polévky, kde už čekal připravený kameraman. Výzkumníci se několika lidí zeptali, jestli je mohou natočit a kameraman začal postupně zabírat všechny přítomné, a to z detailu i z dálky. Velice rychle začaly zaznívat nespokojené reakce a někteří lidé opakovaně vyzývali kameramana, aby s natáčením přestal. Ten ale nervózní reakce dále natáčel na kameru, až se jeden z přítomných rozhodl, že mu kameru z rukou vytrhne. V tu chvíli jej kameraman upozornil, aby se přístroje nedotýkal, protože má hodnotu "půl milionu korun".

Po odchodu výzkumníků/filmařů napětí neutichlo a mezi několika přítomnými vznikla potyčka, kterou ukončil až příjezd šesti policejních aut. Tato událost byla posléze opakovaně využita představiteli města jako příklad toho, proč by se podobná setkání neměla konat. Úředníci tak tuto událost využili jako doklad toho, proč se s lidmi bez domova nedá jednat, a k doložení jejich „divoké“ povahy.  

 

Zadání úkolu:

Identifikujte ve výše uvedeném textu momenty relevantní z etického hlediska. Bylo na jednání výzkumníků něco neetické? Jak by se měli zachovat? Jak byste v takovém případě postupovali vy?

Popište na rozsahu max. ½ normostrany a odevzdejte nejpozději do pondělí 30. 3. 2020.