Terénní výzkum a kvalitativní metody

1. Kvantitativní a kvalitativní metody

 

  •  Kvantitativní a kvalitativní metody jsou vhodné každá pro jiný typ otázek.
  •  To, kterou z metod použijeme, je určeno cílem našeho výzkumu.
  •  Mohou se doplňovat.