Výběr tématu a formulace výzkumného problému

1. Výzkumné téma

  •  Témata mohou být vypsaná, můžete se stát součástí výzkumného týmu – jednodušší, ale víc omezující.
  •  Můžete si vybrat vlastní téma – svobodnější, náročnější.
 
Důležité: Najít analytický způsob, jak problém definovat.
 Cílem je odborně zpracovat určitý problém, nikoli snaha „upozornit na něco“.
 Legitimní důvod není ani to, že to ještě nebylo zpracováno.
 Často osobní vazba k tématu, předchozí zkušenost, zajištěný vstup do terénu.
 Musí Vás to bavit!!!