Etika terénního výzkumu

1. Etika výzkumu

Americká antropologie začíná řešit etické problémy v 70. letech.

Vznikají první etické směrnice, které upravují pohyb v terénu, kontakt s informátory, publikování, vztah k poskytovatelům podpory atd.

Většinou řeší oblasti:

  • Výzkumu: zejména vztahy s informátory. Smyslem je neohrozit informátory.
  • Publikování: uchovávání a zveřejňování dat. Dodržet správné prinicpy šíření vědění ve vztahu k veřejnosti a kolegům.
  • Výuky: vztahy vyučujících a studentů. Etické chování v rámci výuky, výzkumu, společného publikování.
  • Vztahů k veřejnosti: otázky šíření vědění, aplikace poznatků. Odpovědnost k veřejnosti.