Weekly outline

 • General

  Jednosemestrální kurz, navazující na předmět Teorie překladu I, je zaměřen na hlubší poznání dějin ruské teorie překladu. Cílem kurzu je seznámit studenty s výraznými tendencemi ruského překladatelského myšlení. Přehledový, srovnávací a kritický výklad zahrnuje několik tematických oblastí:

  1. Vývoj ruského myšlení o překladu (FJODOROV, BAER-OLSHANSKAYA)
  2. Zrození klasické ruské literatury z překladu (HORATIUS, LOMONOSOV, DĚRŽAVIN, PUŠKIN)
  3. Ruský Shakespeare (LOZINSKIJ vs. PASTERNAK)
  4. Nabokovův anglický překlad Evžena Oněgina (NABOKOV, ČUKOVSKIJ)
  5. Imperiální i básnicky velejemné prožívání ruského jazyka (LOMONOSOV, GOGOL, CVETAJEVOVÁ, NABOKOV, MARŠAK) 
  6. Umění překladu v dějinách ruského sebepoznávání (FIGES, DOSTOJEVSKIJ, ŠALAMOV, ŠVARCOVÁ)

  Podmínky pro absolvování kurzu: Min. 75% účast na výuce a pravidelná četba zadaných textů.

 • 26. října: Vývoj ruského myšlení o překladu (BAER-OLSHANSKAYA)

 • 9. listopadu: Zrození klasické ruské literatury z překladu

 • 23. listopadu: Ruský Shakespeare (LOZINSKIJ vs. PASTERNAK)

 • 7. prosince: Nabokovův anglický překlad Evžena Oněgina

 • 21. prosince: Imperiální i básnicky velejemné prožívání ruského jazyka (LOMONOSOV, GOGOL, CVETAJEVOVÁ, NABOKOV, MARŠAK)

 • 4. ledna: UMĚNÍ PŘEKLADU V DĚJINÁCH RUSKÉHO SEBEPOZNÁVÁNÍ (Figes, Dostojevskij, Šalamov, Švarcová)