Themen dieses Kurses

 • Informace ke kurzu

  Discord

  Pro běžné komunikace (dotazy ke kurzu, FAQ atd.) používejte prosím discord. Kanál #vedecko-vyzkumna-propedeutika

  https://discord.gg/MwQpQZpdbB

  Literatura

  Povinná:
  - FERJENČÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál, 2000. ISBN 978-80-7367-815-9.
  (Vybrané kapitoly viz požadavky v jednotlivých přednáškách!)

  - URBÁNEK, T., DENGLEROVÁ, D., ŠIRŮČEK, J. Psychometrika: měření v psychologii. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-836-4 (Vybrané kapitoly viz požadavky v jednotlivých přednáškách!)
  - NOVOTNÁ, H., ŠPAČEK, O., ŠŤOVÍČKOVÁ JANTULOVÁ, M. Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha, FHS UK, 2020. ISBN 978-80-7571-025-3 (Vybrané kapitoly viz
  požadavky v jednotlivých přednáškách!)

  Doporučená:

  ŘIHÁČEK, T., ČERMÁK, I., HYTYCH, R. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6382-2.

 • Požadavky k zakončení kurzu

  Závěrečný test

  Kurz je zakončen vypracováním plánu výzkumného projektu, presentací a písemným testem. 

  Projekt

  Projekt je vypracováván skupinově ve skupině 4-5ti studentů. Jedná se o plán výzkumného řešení na zvolené téma. Projekt je presentován na konci kurzu a na základě zpětné vazby vyučujících a studentů zpracován skupinou do písemné podoby.

  Písemná verze projektu je popsána zde:

  https://dl1.cuni.cz/mod/page/view.php?id=604561

  Detailní rozbor jednotlivých sekcí pak zde:

  https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/926223/mod_resource/content/1/Propedeutika_Projekt%2Bempirick%C3%A9ho%2Bv%C3%BDzkumu_FIN.pdf

  Za projekt je možné získat 50 bodů do finálního hodnocení

  Presentace/Poster

  Presentace projektu je formou vědeckého posteru. Bude presentována v rámci jedné ze dvou lekcí na konci semestru (24.4. či  15.5.). Účast na posterové sekci bude povinná. Příklady vědeckých posterů nalezenete v patřičné sekci na moodle.

  Závěrečný test

  Závěrečný test je za 50bodů. Jedná se o kombinaci uzavřených a otevřených otázek.

  Celkem tak i s projektem lze získat 100 bodů (50 + 50). Minimální počet bodů k úspěšnému zakončení kurzu je 60 bodů. Studenti mají možnost získat 5 bonusových bodů k výsledku testu, pokud během semestru navštíví psychologický experiment. 

  Bonusové body
  Za účast na psychologickém experimentu lze získat až 5 bodů k finálnímu hodnocení. Bliží informace jsou v patřičné sekci níže.

  Docházka

  Docházka je očekávaná, nikoli vyžadovaná. Povinná je docházka na na všech presentacích závěrečných projektů (tedy dvě květnové přednášky).

 • Vědecké poznání v psychologii

  Doporučená literatura k přednášce:

  Ferjenčík. Úvod do metodologie /str. 11-31/
 • Kvalitativní výzkum v psychologii

  Literatura: 

  Zandlová, M. (2019). Rozhovor. In H. Novotná, M. Šťovíčková Jantulová, O. Špaček Metody výzkumu ve společenských vědách (317-352, kapitola 13). Praha FHS UK.

  Ferjenčík. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Kapitola 12 (Pozorování) a 13 (Rozhovor) (str. 151-183)

  Ferjenčík. Úvod do metodologie... Kapitola 14 Analýza produktů (str. 184 - 189)

  ŘIHÁČEK, T., ČERMÁK, I., HYTYCH, R. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6382-2.

 • Experiment a testování hypotéz

 • Výběr vzorku a bias ve vzorku

 • Psychometrie, základní principy měření v psychologii

  K tomuto tématu jdoporučujeme tuto četbu:

  - vybrané kapitoly knihy Psychometrika (Urbánek, Denglerová & Širůček, Portál 2011), zejména kapitoly 1.,2. 4. a zejména pak kapitola 10. Četbě uvedené  literatury  by se neměli vyhnout zejména ti studenti, kteří plánují vabírat si téma Měření a psychometrika pro SZK Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě. 

  - zájemcům o téma měření v psychologii doporučuji rovněž knihu  Jak neměřit člověka (S.J. Gould, Lidové noviny 1998)- např. kapitoly věnované Alfredu Binetovi,vzniku prvních psychologický testů (testů inteligence). 

  Inspirativní mohou také být stránky odborného časopisu s otevřeným přístupem Testfórum:

  https://testforum.cz/index

   

 • Kvaziexperiment , korelační studie a problém kauzality

  Doporučená četba:

   Kapitola Experiment z učebnice Metody výzkumu ve společenských vědách: Seidlová Málková, Bártová, Poláčková Šolcová: Experiment. In. Novotná, H. Špaček O., Jantulová, M. Metody výzkumu ve společenských vědách, Praha: Fakulta Humanitaních studií UK,  str. 195-218. 

  Doplňkové studijní opory:

  Ukázky  studií s českými probandy, kde autoři využili experimentální (Smolík) a kvaziexperimentální  (Krejčová ) výzkumné plány.

 • Pozorování

 • Dotazníky a inventáře

  K tématu "Dotazníky a inventáře" je k dispozici:

  1. Prezentace z přednášky (včetně cvičení)

  2. Příklady a popis často užívaných psychologických dotazníků, které měří osobnost (NEO-PI-R), sociosexualitu (SOI-R) a partnerskou spokojenost (DAS)

  4. Povinná a doporučená literatura

  Povinná

  - Ferjenčík, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. Praha:Portál, 2000 (str. 175 - 183)

  Doporučená

  - Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. Research methods in psychology. McGraw-Hill, 1990 (str. 107 - 117)

 • Analytické postupy, formulace výsledků kvantitativního šetření