Podmínky

Bonusové body je možné získat pouze za jeden experiment, tedy 5 maximálně. Musí se jednat o experiment organizovaný vědeckou entitou (nemusí být z FHS či UK), ale neudělujeme body za komerční výzkum. Experiment by měl být presenční či s aktivní účastí výzkumníka. Pouhé vyplnění online dotazníku nelze započítat. 

Účast na výzkumu je zcela dobrovolná a máte kdykoli právo z něj bez udání důvodu přerušit. Nicméně neomluvené nedostavení se na domluvený termín či zrušení termínu pár hodin předem plýtvá čas několika lidí a proto vás prosíme se vždy řádně odhlásit ze zápisových systémů či oznámit svou neúčast dostatečně předem (nejlépe alespoň den předem). Nedostavení se bez omluvy může vést k vyřazení ze systému a nebude vám umožněno žádat o bonusové kredity do žádného předmětu na katedře.

Vypisování experimentů

Průběžně přidávané možnosti se budou oznamovat na Discordu, či se můžete zapsat do mailing listu zde:

Mailing list

Další dobrou možností jsou experimenty pod záštitou Labels (FFUK, FSV, PsÚ AVČR, FHS atd.)

https://www.experimenty-labels.cz/

při registraci zvolte, že jste z Psychologie - Fakulta humanitních studií! jinak se nám nebudou kredity propisovat. Když se objeví nové studie, obdržíte pozvánku k účasti.

Reportování účasti

Body za účast na experimentu lze žádat pouze PŘED absolvováním zkoušky. Tedy nelze přičítat body zpětně! Pokud jdete na zkoušku 7.1., musíte mít zažádáno nejpozději 6.1. Body budou přičteny ke všem výsledkům v předmětu od data zažádání dále, dokud předmět nezakončíte. Nemusíte se tedy učastnit vícekrát, stačí jen jednou a včas.

Pokud se teprve výzkumu budete účastnit po zvoleném termínu (napříkald víte, že jdete až 10.1.), můžete si zažádat s předstihem (ve formuláři vyplníte očekávané datum absolvování) a body vám budou schváleny podmínečně. Prosím berte v potaz, že zapsáním se na experiment blokujete čas několika výzkumníkům a termín prosím dodržte, i když třeba zjistíte, že vám body nepomohou, či je nepotřebujete. Nebo se alespoň s dostatečným předstihem omluvte.

Absolvované výzkumy reportujte zde:

https://airtable.com/shrYUfeKICPOYVilV


Last modified: Monday, 18 September 2023, 2:30 PM