Aperçu des sections

 • Généralités

  Výběrový seminář určený pro studenty nmgr oborů Anglofonní literatury a kultury a Anglický jazyk a studenty druhého a vyšších ročníků bakalářských oborů Anglistika-amerikanistika a Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání.

   

  Kurs je vyučován v češtině. Očekává se, že se studenti zapíší i do druhé části kursu (Literární překlad a redakční práce II), který povede v následujícím semestru překladatel a redaktor nakladatelství Argo, dr. Petr Onufer.

   

  Cílem kursu je praktickou formou provést studenty procesem překladu literárního textu z angličtiny, jeho redakcí a přípravou k vydání. V první části kursu budou studenti pod odborným vedením překládat literární texty a podrobovat překlady kritice formou peer-review. Ve druhé části pak budou opět pod odborným vedením překlady redigovat, připravovat k vydání a seznámí se s procesem výroby knihy, na němž se budou aktivně podílet. Výstupem kursu bude profesionálně vydaná e-kniha.

   

  Překládat se budou vybrané texty z knihy britského autora Jima Crace The Devil’s Larder (2001).

   

  STRUKTURA SEMINÁŘŮ

  Po úvodní hodině budou mít semináře následující podobu:

  1. Všichni studenti budou mít připravený pracovní překlad zadaného textu.

  2. Každý z textů bude mít svého hlavního překladatele a dva posuzovatele. Překladatel zašle překlad posuzovatelům a vyučujícímu e-mailem s týdenním předstihem. Posuzovatelé si připraví společnou prezentaci, v níž poukáží na hlavní přednosti i nedostatky posuzovaného překladu.

  3. Na začátku hodiny překladatel rozdá svůj nakopírovaný překlad všem ostatním účastníkům semináře. Hodina začne prezentací posuzovatelů doplněnou o komentář vyučujícího. Poté se bude postupně rozebírat překládaný text; ostatní studenti budou do diskuse přispívat na základě vyslechnuté prezentace i svého pracovního překladu.

  4.  Překladatel po hodině do svého překladu zapracuje připomínky posuzovatelů a vyučujícího a případné další podněty z diskuse.

   

  ROZPIS HODIN

  19.2.     úvodní hodina

  26.2.     seminář se nekoná

  4.3.       text č. 7

  11.3.     text č. 34

  18.3.     text č. 1

  25.3.     text č. 2

  1.4.       text č. 38

  8.4.       seminář se nekoná

  15.4.     text č. 43

  22.4.     text č. 49

  29.4.     text č. 54

  6.5.       text č. 56 (rektorský den)

  13.5.     texty č. 63 a 64

   

  MATERIÁL

  Kniha Jima Crace The Devil’s Larder bude k dispozici v úplnosti na moodlu.

   

  HODNOCENÍ

  Podmínky pro udělení zápočtu: 1. Pravidelná aktivní účast na semináři (povoleny jsou maximálně dvě neomluvené absence); 2. Vyhotovení pracovního překladu na každou hodinu; 3. Jednou za semestr role hlavního překladatele úryvku NEBO dvakrát za semestr role posuzovatele překladu.

 • Section 1

 • Section 2

 • Section 3

 • Section 4

 • Section 5

 • Section 6

 • Section 7

 • Section 8

 • Section 9