Zpráva z mezinárodního šetření TALIS 2018

TALIS je velké mezinárodní šetření učitelů a ředitelů, které OECD organizuje každých 5 let. Poslední vlna proběhla v roce 2018 a výsledky z ní jsou zveřejněny velmi čerstvě. Doporučuji k prohlédnutí, abyste si udělali obrázek o 

Нажмите на ссылку http://www.csicr.cz/html/2020/TALIS_2018_narodni_zprava_zkusenosti_U_RS/html5/index.html?&locale=CSY&pn=1, чтобы открыть ресурс.