Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

Click https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563 link to open resource.