Osnova týdnů

 • Základní informace o kurzu

  Kurz probíhá v pondělí v místnosti B 103B od 9,30 do 10,50 offline. Pokud to okolnosti dovolí, bude celý kurz probíhat offline. Konzultace prosím domlouvejte předem přes e-mail: barbora.spalova@fsv.cuni.cz.

   

  Vyučující:

  Barbora Spalová: barbora.spalova@fsv.cuni.cz

  Alexandra Lebriez: alexandra@lebriez.cz 

  Charakteristika kurzu

  Antropologie náboženství se považuje za holistickou disciplínu, která náboženské fenomény zasazuje do co nejširších kulturních a sociálních kontextů. Na sociální vědy má také poměrně dlouhou historii, během níž se vytříbila některá její „klasická“ témata jako víra a rituál, magie, čarodějnictví a šamanství, trans a posedlost, misie a náboženská akulturace atd. S některými z těchto témat se během semestru seznámíme prostřednictvím klasiků, ale i aktuálních studií, které jejich význam mnohdy značně posouvají.

  „Navštívíme“ takto různé exotické terény, kde bývalo tradičně spatřováno pole působnosti antropologie, ale antropologické vidění budeme uplatňovat i na současnou západní, resp. severní civilizaci. Během semestru se dotkneme všech hlavních náboženských systémů, nicméně pro podrobnější studium některého z nich je třeba si zapsat specializované přednášky na religionistických pracovištích.

  Atestace

  • Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je četba povinné literatury k jednotlivým přednáškám, včasné odevzdávání předepsaných úkolů, vypracování závěrečné seminární práce a složení závěrečné ústní zkoušky.
  • Účast na přednáškách, cvičeních a exkurzích je povinná, povoleny jsou dvě neomluvené absence. 
  • Během kurzu je vypsáno osm úkolů, z každého můžete získat až 10 bodů, celkem tedy 80, podmínkou k přistoupení k závěrečné zkoušce je získat alespoň 40 bodů z úkolů (tj. 50 %).
  • Před přistoupením k závěrečné zkoušce je třeba odevzdat seminární práci v rozsahu minimálně 1000 slov, která bude popisovat jakýkoliv náboženský / spirituální jev na základě terénních poznámek a zvolené teoretizace. Za seminární práci je možné získat maximálně až 30 bodů, minimálně je třeba získat 15 bodů (tj. 50 %). 
  • K závěrečné zkoušce budou připraveny otázkové okruhy. K absolvování je třeba ze zkoušky získat minimálně 50 % (tj. alespoň 20 bodů).
  • V rámci celého kurzu je tak možné získat maximálně 150 bodů.
  • Souhrnné hodnocení:

  150 - 135: A

  134 - 119: B

  118 - 103: C

  102 - 87: D

  86 - 71: E

  méně než 70: je třeba opakovat kurz

  • Osnova kurzu je tvořena s ohledem na základní učebnici antropologie náboženství od Fiony Bowie, kterou je třeba si průběžně k přednáškám studovat, z ní vycházejí také příslušné státnicové otázky. 

  Základní literatura

  BOWIE, FIONA. 2008. Antropologie náboženství. Rituál, mytologie, šamanismus, poutnictví. Praha: Portál.

 • 2. 10.

  Týden 1

  Konstrukce náboženství jako antropologické kategorie & konstrukce antropologie při studiu náboženství (aneb dějiny praxe antropologie náboženství)

  Před setkáním je třeba přečíst povinnou literaturu, podívat se na film Ivetka a hora a vyplnit tento vstupní motivační test (nejpozději do soboty do 19.00)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejCPeBt4EGi9DLsI2ac76f6MBhuC4fbFJgNDdLKTPdafkd8A/viewform?usp=sf_link

  Povinné texty:

  Bowie, F. (2008): Antropologie náboženství. 1. Kapitola.

  Ivetka a hora (2008, rež. Vít Janeček), https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123387317-ivetka-a-hora/ 

  S ukázkou z filmu budeme pracovat na hodině, takže je velice důležité, abyste se na film předem podívali. 

  Doporučené literatura:

  Asad, Talal (1993): The construction of religion as an anthropological category. In: Genealogies of religion: Discipline and reasons of power in Christianity and Islam. Baltimore and London: John Hopkins University Press. pp. 27-55 

   

 • 9. 10.

  Týden 2

  Epistemologie, metodologie a etika v antropologii náboženství: Jak se pohybovat v různých ontologiích

  Jak se může sociální věda vyjadřovat k transcendentním, neviditelným, nepředstavitelným, neuchopitelným entitám, které zabydlují náboženské a spirituální světy? Jaké jsou dary a nástrahy metodologického agnosticismu a ateismu? Co antropologům umožňuje tzv. ontologický obrat?

  Před setkáním je třeba přečíst povinnou literaturu a zpracovat minimálně hrubou verzi úkolu.

  Povinná literatura:

  Bowie, F. - 7. a 8. kapitola

  Konopásek, Z. / Paleček, J. (2006): V moci ďábla: Exorcismus věřícnýma očima. Biograf, 40: 75 odst.

  Doporučená literatura:

  TESÁREK, J. (2017): Hra o duši: O autoetnografii ve výzkumu čarodějnictví. Biograf, (65-66): 22 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1020 

  HORSKÁ, K. (2017): V šamanském stavu vědomí: Technika neo-šamanského cestování v kontextu okultury. Biograf, (65-66): 32 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1016

  LUHRMANN, Tanya. (1989): Persuasions of the Witch's Craft. Harvard University Press

  BERGER, P. (1967): Sacred Canopy: The elements of a sociological theory of religion. New York: Doubleday. 

  Doplňující podívaná:

  Film "V moci ďábla", USA, 2005, režie Scott Derrickson, http://www.csfd.cz/film/194885-v-moci-dabla/

   

 • 16.10.

  Leap of faith in the social scientific study of religion

  Host kurzu: Martin Lindhardt, Syddansk Universitet, Esbjerg, Dánsko

  Povinná četba:
  Harding, Susan (1987): Convicted by the holy spirit: the rhetoric of fundamental Baptist conversion. American Ethnologist, 14 (1): 167-181.

  Willerslev, Rane, and Christian Suhr. 2018. “Is there a place for faith in anthropology? Religion, reason, and the ethnographer’s divine revelation.” HAU: Journal of Ethnographic Theory 8(1/2): 65–78.

 • 23. 10.

  Náboženství, migrace, globalizace 

  Mapování náboženství, náboženské etiky a politiky na nadnárodní scéně, globální náboženské diaspory, lokalizace a vymístění

  Povinná lit.:

  Bowie, F. kapitola 3

  Kepel, Gilles (1997): Boží pomsta. Brno: Atlantis. Str. 9-17

  Doporučená literatura:

  Maréchal, Brigitte; Allievi, Stefano; Dassetto, Felice & Nielsen, Jorgen (eds.) (2003):Muslims in the Enlarged Europe. Leiden: Brill, str. 531-542

  Sloboda, Marián (2016): Transition to superdiversity in the Czech Republic: its emergence and resistance. In: Sloboda, M. ; Laihonnen, P. ; Zabrodskaja, a. (eds.): Sociolinguistic transition in former Eastern bloc countries. Frankfurt am Main: Peter Lang.

  Ladykowska, A. ; Teisenhoffer, V.; Testa, A. (2023): Reenchantement and religious change in former socialist Europe. Religion.  https://doi.org/10.1080/0048721X.2024.2281724 

   

   

   

 • 30. 10.

  Muslimové a muslimky v Čechách

  Kdo jsou muslimové a muslimky žijící v Čechách, kolik jich je, kde se sdružují, a je možné v českém prostředí hovořit o muslimské komunitě? Jaký je vývoj vztahu mezi islámem a majoritou a zajišťuje sekularismus svobodu náboženského vyznání?

  Povinná literatura:

  Bowie, F., kap. 4

  MAHMOOD, Saba. Politics of piety: The Islamic revival and the feminist subject. Princeton University Press, 2011., kapitola 5 + epilog

  CESARI, J. (2004). The Numbers Debate. In: When Islam and Democracy Meet: Muslims in Europe and in the United States. Palgrave Macmillan, New York. https://doi.org/10.1057/9781403978561_2

  Doporučená literatura:

  Topinka, Daniel a kol. 2016. Muslimové v Česku. Etablování muslimů a islámu na veřejnosti. Brno: Barrister & Principal.

  Mendel, Miloš a Jiří Bečka. 1998. Islám a české země. Olomouc: Votobia.

 • 3.11. Pozor PÁTEK

  Exkurze 1: Návštěva pražské mešity a diskuse s muslimy a muslimkami žijícími v ČR

  V pátek 4. 11. sraz v 12.30 u výstupu z metra na Rajské zahradě směrem od centra. V případě, že se ztratíte a nebo dorazíte později, volejte na 608239410.

  Půjdeme společně do mešity v Blatské 1491, kde se zúčastníme modlitby od 13 hodin a následně zde zůstaneme na debatu s muslimem a muslimkou žijícími v ČR. Připravte si proto prosím otázky ohledně života muslimů a muslimek v Čechách či jejich osobního přístupu k víře nebo čehokoliv jiného, co vás v tomto ohledu zajímá. 

  Do středeční půlnoci 1.11. prosím vyplňte tento dotazníček, naši hostitelé v mešitě by chtěli znát otázky dopředu. Dva body navíc vás neminou.

  Co se týče etikety v mešitě:
  - při příchodu do budovy mešity se zout a uklidit boty do botníku, jako doma
  - během bohoslužby dámy půjdou do ženské části, páni do mužské, to pak s kamarádkou lidi navedeme :)
  - mít vyplé vyzvánění během bohoslužby
  - pokud si studenti budou muset navzájem něco neodkladně sdělit během bohoslužby, tak prosíme šeptem
  - pokud si někdo potřebuje odskočit na WC, telefonát atd., můžou normálně opustit místnost a pak se vrátit
  - prosíme nefotit a nenatáčet bohoslužbu. Nicméně fotky poněkud vylidněnější mešity jsou v pořádku (vždycky je ale lepší se zeptat)
  - muži i ženy aby měli v mešitě zakrytý trup, ramena a nohy po kotníky
  - ženy nemusí mít šátek přes vlasy (ale já to doporučuji, je to zajímavá zkušenost a znamení respektu)
  - v islámské etiketě se obvykle vůbec nepodává rukou mezi mužem a ženou. Možná taková situace vůbec nenastane, ale pro jistotu ji píšu, aby to někoho nezaskočilo. Já osobně ruku opačnému pohlaví podávám, řídím se menšinovým názorem na todle téma.


 • 13. 11.

  Co je (a co není)  rituál?

  Estetika rituálů.  Přechodové rituály. Profánní a sakrální rituály. Rituální násilí. Rituál jako divadlo, jako text, „pavučina symbolů“, jako konverzace a kategorizace. Thick  and thin description.  Rituál ve vizuální antropologii.

  Povinná  literatura:

  Bowie, F. kapitola 6

  HERVIEU-LEGER, D. (2005): Pohřební rituál pozdní modernity: Případová studie. Biograf, (38): 24 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.php?clanek=3804

  Doporučená literatura:
  Turner, Victor. 2004 [1969]. Liminarita a communitas. Průběh rituálu. Brno: Computer Press. Str. 95-122. 

  de Groot, Kees. 2021. Disaster theater. Play when things go awry. In: M. Hoondert, P. Post, M. Klomp, M. Barnard (eds), Handbook of Disaster Ritual. Leuven: Peeters Publishers.

 • 20.11.

  Autorita, moc a posvátný řád

  Původ náboženské autority, transmise a proměny. Similarita náboženské a božské moci. Režimy moci a nové způsoby zhodnocování věření.

  Povinná literatura:

  Weber, M. (1998): Sociologie náboženství. Praha: Vyšehrad, kapitoly Kouzelník – kněz (str. 143 – 149) a Prorok (str. 163 – 177)
  Weber, M. (1997): Autorita, etika a společnost. Praha: Mladá Fronta. kapitoly Legitimita (str. 55 – 65) a Charisma (str. 132 – 163)

  Foucault, M. (2003): Myšlení vnějšku. Praha: Herrmann a synové. str. 195-227, esej Subjekt a moc

 • 27.11.

  Exkurze 2: Tělo a diskurz v meditační praxi

  Osho dynamická meditace vychází z učení indického kontroverzního duchovního učitele Osho. Více zde.

  Setkání bude trvat od 8 do 10, s úvodem, hodinovou praxí a prostorem na dotazy. Sejdeme  se v tělocvičně na adrese Mlýnská 3.
  Podejte pod tratí u nádr. Bubeneč a budete pokračovat až na konec ul. Mlýnská do prům. areálu. Za závorou se dáte hned doprava a půjdete podél zdi uvnitř areálu cca 80m. Poslední je budova s kovovým schodištěm do patra.
  S sebou volné nebo sportovní oblečení. Kdo by chtěl, může si vzít šátek nebo pásku na oči. Někomu to pomáhá zůstat pozorností uvnitř. Pro jiné je pohodlnější mít oči jen zavřené.
  Lepší je ráno před meditací nejíst, nebo si vzít jen něco velmi lehkého, trochu ovoce, krekr, napít se.
 • 4. 12.

  Poiesis náboženských světů: znaky, symboly, jazyk včetně mlčení, mýtus 

  Symboly jako základní stavební kameny náboženských světů, esencialistické x relativistické pojetí symbolických klasifikací. Performativita náboženského jazyka. A malý úvod do strukturalismu a studia mýtů.

  Povinná literatura:

  Bowie, F. kapitola 5 a 10

   Kanovský, Martin (2000): Štruktura mýtov, str. 17 – 50

 • 18. 12.

  Exkurze 3: Adventní křesťanský rituál

  Rorátní mše svatá v 6. 15  u sv. Jiljí v Jilské ulici na Praze 1.  Roráty, katolická mše svatá s adventními zpěvy trvají tak 40 min a pak jste zváni na snídani a diskusi s dominikány Lukášem a Filipem. Můžete se jich například zeptat, proč je to tak třeskutě brzo, proč se to dělá v adventu, kdo tam tak brzo chodí a proč či jiné dotazy spojené přímo s rituálem, který zažijete. Ale můžete se poptat i na život místní farnosti a kláštera (https://praha.op.cz/), případně na dominikánský řád a obecně cokoliv, co by vás o katolické církvi zajímalo. Dominikáni mají jako charisma řádu studium, tak když něco nebudou vědět, oni si to nastudují.

  Několik důležitých praktických upozornění: 1. vezměte něco na snídani! Dominikáni jsou žebravý řád, kafe a čaj mají, ale to je tak všechno. 2. V katolických kostelích v ČR se netopí, zvažte termoprádlo! 3. Pokud k tomu nejste disponováni křtem, nechoďte během mše na přijímání. To jest až se v druhé části mše udělá fronta na oplatku (eucharistii), tak se do ní můžete postavit, ale až se přiblížíte ke knězi, dejte si prst na pusu. On vám pak nedá oplatku, ale požehnání na čelo. Jinak se můžete účastnit všeho, zejména zpěvu a všemožných gest a postojů těla, to je fajn, abyste nezmrzli.  Nemusíte se bát, to říká i Ježíš :-)