Osnova týdnů

 • 4.-8.10.

  Úvodní hodina: Mary Shelley a její román Frankenstein.

  Výklad, diskuse o tom, co bylo případně přečteno. Odkaz k možnému stažení knihy:

  https://bibleandbookcenter.com/read/the-new-annotated-frankenstein/

  Příprava:

  Přečíst nedlouhý román - v odkazovaném vydání jde primárně o vydání z roku 1818, ale zároveň pod poznámkami se skrývají změny vydání z roku 1831 - můžete číst jedno nebo druhé vydání primárně..

  - Vytvořte si v hlavě i v zápisu síť témat vyjádřených postavami a jejich vztahy, jejich cíli, jejich psychikou; prostředím. V jakých motivech příběhu jsou témata vyjádřena? Možná bude užitečné si vytvořit myšlenkovou mapu nebo mapy.

  - zformulujte, jakými způsoby je příběh vyprávěn a jaký to má účin či účiny.

    

 • 11.-15.10

  Diskuse o románu na základě přípravy - viz výše. Pokud jste si nevytvořili myšlenkové mapy, zapracujte na tom ještě. Budeme tento tematický rozbor používat při rozboru filmu a inscenace, pro srovnání. Jako inspiraci máte níže ve skenu moji nedokonalou "mapu", s níž nemusíte souhlasit, případně můžete navrhovat dodatky. Prvních 20 minut další hodiny budeme tematickému rozboru románu ještě věnovat, zatím jsme ještě vůbec neřešili prostředí jako téma (viz ovál okolo mé mapy a poznámky dole).

  Dalších 30 minut budeme věnovat diskusi o textu B. McFarlanea, udělejte di poznámky.

  Výběr úryvku k překladu (cca 2 normostrany), na němž budete pracovat nejlépe ve dvojicích, tím pádem bude třeba vaše dohoda o řešeních. K odevzdání za tři týdny: navrhla jsem Waltonův dopis v závěru románu ze 12. září, kde to všechno vrcholí a zároveň jsou tam různé druhy promluv. Přikládám. Tento úryvek by bylo možné si rozdělit po dvojicích, s tím, že by každá měla cca 2 normostrany. Ovšem vůbec to nechci autoritavně prosazovat - jak jsem říkala, kdybyste měli jiné návrhy a chutě ohledně překladu, tak se rozhodnem společně. Ale měly by ty kousky po 2 normostranách raději navazovat. Prosím, zkuste to mezi sebou probrat. Těším se na vaše návrhy!   

  Příprava: 

  Četba článku Briana McFarlanea, lépe v originále (přiložený bakalářský překlad je spíš pomocný). Diskuse o článku a o filmové adaptaci bude přípravou na sledování filmu.

 • 18.-22.10.

  Diskuse o teorii filmové adaptace, na základě B. Mc Farlanea a také P. Cattrysse (druhý autor v mém výkladu - Patrick Cattrysse je autorem díla Descriptive Adaptation Studies (2014), v němž vychází z Descriptive Translation Studies and Beyond (1995, 2012) Gideona Touryho).

  Příprava:

  Sledování filmu Frankenstein (James Whale, 1931): DOMA! S POZNÁMKAMI, využít pro srovnání myšlenkové mapy, použít návody pro čtení filmu, které dává B. McFarlane.

  https://vimeo.com/77974686

 • 1.-5.11.

  Ještě povídání teoretické, McFarlane a Cattrysse.

  Diskuse o filmové adaptaci Frankenstein (1931), s pouštěním úryvků. Budeme se snažit zjistit, jak adaptace původní román interpretuje. Pro srovnání se budou hodit dřívější myšlenkové mapy.

 • 8.-12. 11.

  Diskuse o překladech úryvku z Frankensteina. Studentské prezentace.

  Příprava: četba teoretického textu Marilyn Gaddis Rose, Translation and Literary Criticism (bude využito průběžně v dalších dvou týdnech). Translatologická analýza: Porovnání originálu s existujícími překlady: T. Korbař, 1966; M. Pokorný, 2021 - ZAČÁTEK. Úryvky k porovnání budou zadány.

 • 15.-19.11.

  Práce s vašimi, studentskými, překlady Frankensteina: zbývá společně probrat závěr úryvku Veroniky a Terezy a úryvek Andrey, Marie a Vojty, který je dostupný zde v moodle v minulém týdnu - PŘEČTĚTE JEJ PŘED HODINOU SPOLU S ORIGINÁLEM A PŘIPRAVTE SI POZNÁMKY PRO DISKUSI.

  JAK PŘISTUPOVAT KE KRITICE PŘEKLADU? Diskuse o textu Marilyn Gaddis Rose (viz minulý týden)

  - UVEDENÍ existujících překladů: T. Korbař, 1966; M. Pokorný, 2021 - ZAČÁTEK

  - SYNCHRONNÍ A DIACHRONNÍ PŘÍSTUP.

  - HISTORIZACE JAZYKA PŘEKLADU?

  Příprava: v páru či ve trojici si na základě rozboru vybraných úryvků připravíte prezentace, které popíší přístupy překladatelů, snad jejich strategie a interpretace textu originálu (viz M. Gaddis Rose). Na základě toho byste měli dospět ke kritickému zhodnocení překladů.

 • 22.-26.11.

  Budeme se zabývat porovnáváním vydaných překladů Frankensteina s vašimi překlady úryvků a s originálem - bude to taková trojitá translatologická analýza (tj. porovnávání překladů s originálem). V příloze níže najdete skeny z překladu Martina Pokorného z roku 2021, I-III, odpovídají zhruba vašim přeloženým úryvkům. Pokud jde o překlad Tomáše Korbaře (1969), poslala jsem vám text přes Úschovnu, úryvky si v něm vyhledejte. Jak jsme si řekli, budete provnávat svůj vlastní úryvek plus jeden další, který je zachycený ve vaší paměti a v naskenovaných úryvcích z Pokorného.

  Prosím a žádám, udělejte si písemné poznámky k tomu porovnávání, ať se můžeme bavit konkrétně. Zvažujte také rozdílný čas vydání překladů - viz M. Gaddis Rose. Její text budeme taky ještě probírat na základě vašich a mých poznámek.

 • 29.11.-3.12.

  Studentské prezentace: srovnání třetího úryvku (Andrea, Marie a Vojta) v obou publikovaných překladech na pozadí vašeho vlastního překladu. Budeme přidávat v diskusi k tomu, co jsme zatím zjistili o strategiích těchto dvou překladů. Doufám, že se všichni budete moct distančně zúčastnit.

  Principy redakční kolace překladu: toto je nový typ úkolu v našem semináři. Kolace znamená srovnání překladu s originálem, které nemusí být slovo od slova, ale soustředí se na důležitá a "podezřelá" místa - je to vlastně aplikovaná tzv translatologická analýza. Představte si, že nějaké nakladatelství dnes chce vydat Korbařův překlad. Má obavy, jestli není zastaralý, jestli je dnes přijatelný z lexikálních, syntaktických a obecně stylových důvodů. Uvědomte si  - konkrétně v kapitole 8 a 9 Korbařova textu, který máte již k dispozici - dikci a obsah jeho překladu a přemýšlejte, co byste v něm jako redaktorky a redaktor upravili a proč (případně proč ne). Pracujte v programu wordovské revize (k tomu si budete musete z pdf zkopírovat text), aby to bylo možné v semináři na MS Teams sdilet.

  Příprava:

  Vytvořit kolaci úryvku Korbařova překladu (kapitola 8 a 9) pro současné vydání.

 • 6.-10.12.

  Diskuse o připravené kolaci překladu.

  Příprava na poslední předvánoční hodinu:

  písemný úkol k odevzdáni ve čtvrtek 23. 12. před vánocemi, max mezi svátky: kolace/redakce 9. kapitoly Korbařova překladu při nárazovém srovnávání s originální verzí románu z roku 1831. Využijte při tom wordový soubor Korbařova překladu, který máte již déle k dispozici, a používejte program wordovských revizí. Vytvořím schránku "úkol" v MS Teams našeho kurzu na to období, odevzdávejte prosím tam, ne můj mail (nezapomeňte kliknout na tlačítko odeslat). 

  Slíbila jsem poskytnout svou redakci 8. kapitoly, kterou najdete v souboru níže. Nepodařilo se mi ji z toho souboru vypreparovat, vytisknout a naskenovat, takže připojuju celý text, v němž je viditelná kapitola 8 v revizi (ostatní přeškrtáno, ale i v kapitole 9 jsou viditelná žlutá místa - na žlutá místa v kap. 8 a 9 jsem upozorňovala v hodině, abyste se na ně soustředili hlavně z hlediska syntaxe. Dále od kapitoly 10 můžete vidět nepřeškrtané redakční změny.

  V hodině 16. 12. budeme spolu prezenčně sledovat divadelní inscenaci Frankensteina z londýnského Národního divadla - vyhraďte si na to prosím pokud možno 2 hodiny (tj délka záznamu.)

 • 13.-17.12

  Londýnská divadelní inscenace z roku 2011, oživená roku 2020, Nick Dear, Danny Boyle:  youtube

  Frankenstein Out of Context (With Benedict Cumberbatch as the Creature)

   

 • 3.-7. 1.

  Příprava pro diskusi v poslední hodině, během vánoc, týkající se inscenace, kterou jsme sledovali v předvánoční hodině. Udělejte si písemné poznámky jako podklad:

  Překlad románu do hry a poté do divadelní inscenace je jednak adaptací (tj. druhem interlingválního převodu), jednak intersémiotickým převodem: podílí se na něm scénář, který z románu extrahuje to, co je zachytitelné ve hře v omezeném čase; dále pak režijní zpracování a herectví – což je druh intersémiotického převodu. Takže zvažujme obě ty fáze, scénář a intersémiotické převedení (podobně jako u filmu, ovšem tentokrát bez filmových prostředků, ale s pozorností věnovanou režii a herectví.)

  Budeme zas vycházet z té mapy vztahů, kterou jsme si udělali pro román, zaměříme se na ty vztahy, které inscenace zachycuje (protože ne všechny, což neudělal ani starý film. Přesto je to v inscenaci jinak.)

   

  -          Zrod Adama na scéně? Co zprostředkovává jinak než román?

  -          Jak je v inscenaci představeno násilí? Tedy míra násilí jak projevovaného vůči Adamovi, tak projevovaného Adamem vůči lidem? Je výpověď inscenace v něčem jiná než výpověď románu? Jestli ano, tak proč a v čem?

  -          Jak jsou v inscenaci ztvárněné rodinné vztahy? Hlavně Viktor – otec – Elizabeth? Při rozboru románu jsme si uvědomovali, že láska mezi Viktorem a rodinou je spíš jednostranná, tedy že rodina miluje a myslí na něj, ale on skutky nic moc nevyjadřuje. Jak jsou tyto vztahy hrány v inscenaci? Jaký je otec, jaká je Elizabeth v interakci s Viktorem? Jak Viktor reaguje? Mění se nějak dynamika vztahů? A také – jak vnímáte rasu herců v těchto souvislostech? Buďte pokud možno otevření.

  -          Téma družky, o níž Adam sní a vyžaduje si ji; scény o družce a se stvářenou družkou – co v nich inscenace dodává jiného oproti románu? Jak?

  -          Jak vyznívá závěr inscenace oproti románu? Podobně či jinak? Proč?