Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

J

Jazyk generovaný gramatikou $G$

\pojem{Jazyk $L(G)$} generovaný gramatikou $G=(V,T,P,S)$ je množina terminálních řetězců, pro které existuje derivace ze startovního symbolu.


Jazyk přijímaný PDA koncovým stavem, prázdným zásobníkem

Mějme zásobníkový automat $P=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,Z_0,F)$. Pak $L(P)$, \pojem{jazyk akceptovaný koncovým stavem} je 
   \item[] $\{w |(q_0,w,Z_0)\vdash^*_P (q,\lambda,\alpha)$ pro nějaké $q\in F$ a libovolný řetězec $\alpha\in \Gamma^*, w\in \Sigma^*\}$.

 pojem{jazyk akceptovaný prázdným zásobníkem $N(P)$} definujeme
\item[]   $N(P)=\{w |(q_0,w,Z_0)\vdash^*_P (q,\lambda,\lambda)$ pro libovolné $q\in Q, w\in \Sigma^*\}$.


Jednoznačnost a víceznačnost CFG

\item Bezkontextová gramatika  $G=(V,T,P,S)$ je \pojem{víceznačná} pokud existuje aspoň jeden řetězec $w\in T^*$ pro který můžeme najít dva různé derivační stromy, oba s kořenem $S$ dávající slovo $w$.

 \item V opačném případě nazáváme gramatiku \pojem{jednoznačnou}.

 \item Bezkontextový jazyk $L$ je \pojem{jednoznačný}, jestliže existuje jednoznačná CFG $G$ tak, že $L=L(G)$.

 \item \pojem{Bezkontextový jazyk $L$ je (podstatně) nejednoznačný}, jestliže každá CFG $G$ taková, že $L=L(G)$, je nejednoznačná. Takovému jazyku říkáme i \pojem{víceznačný}.