Automaty a gramatiky: All participants

Filters

2.3. Konečné automaty, regulární jazyky, Iterační (pumping) lemma

Redukce a ekvivalence automatů

nedeterminismus, λ-NFA, množinové a řetězcové operace nad jazyky

Kleenova věta, regulární výrazy, Homomorfismus, inverzní homomorfismus

Příklad na homomorfizmy, Dvousměrné automaty, Mooreův a Mealyho stroj

Gramatiky, Chomského hierarchie, L3 a FA, lineání gramatiky, CFG

Zásobníkové automaty, přijímání stavem, prázdným zásobníkem, vztah s CFG

Deterministické a bezprefixové PDA

Deterministické a nedeterministické Turingovy stroje, Gramatiky Typu 0 (obecné gramatiky)

Předběžné sumáře