FA

viz konečné automaty (finite automata)

» Slovník pojmů (ve vývoji)