Společné zadání

Vycházíme z toho, že studenti/ky jsou různí, mají různé zájmy, zkušenosti, dovednosti, temperament. Pro různé studující mohou být zajímavé a přínosné různé věci - někdo rád pracuje sám a jiný v týmu, někdo si raději doma hloubá, jiný rád vyrazí do terénu, dalšího uspokojí, když vytvoří něco užitečného. Proto jsme připravili několik variant závěrečné práce a je jen na vás, jakou si vyberete. Doporučujeme vybírat spíš podle toho, která varianta je pro vás nejzajímavější a nejvíc vám přinese, než podle toho, která je pro vás nejsnazší :-)

Nabízíme různé varianty závěrečné práce (pro podrobnosti využijte menu vlevo, kde jsou ke každé variantě specifikovány požadavky na přípravu a výstup):

  1. Rozhovor s aktérem (týmové, max. trojice)
  2. Reportáž z odborných akcí, včetně online akcí (individuální)
  3. Vytvoření videa ze vzdělávací politiky nebo výukové hry (týmové, max. pětice)
  4. Četba a rozbor textů (individuální)
  5. Jiný výstup (pouze na základě domluvy s garantkou).