Pokyny k závěrečné práci

 • Vyberte si jednu z forem závěrečné práce specifikovaných níže (po rozkliku nadpisu). Tato může být individuální nebo týmová.
 • U všech variant doporučujeme konzultovat záměr s vyučujícími, a to do konce dubna.
 • Finální práci odevzdejte do Moodle do 28. 5. 2021 (1. termín) nebo do 1. 7. 2021 (2. termín).
 • Dbejte na základní kulturu – dokument vhodně pojmenujte, podepište, číslujte strany, text strukturujte do odstavců, používejte nadpisy, jednotně formátujte, používejte odborný jazyk a styl, před odevzdání si text přečtěte a opravte chyby a překlepy.
 • Uvádějte všechny využívané zdroje, korektně je citujte (doporučujeme držet se normy ISO 690).

Společné zadání

Vycházíme z toho, že studenti/ky jsou různí, mají různé zájmy, zkušenosti, dovednosti, temperament. Pro různé studující mohou být zajímavé a přínosné různé věci - někdo rád pracuje sám a jiný v týmu, někdo si raději doma hloubá, jiný rád vyrazí do terénu, dalšího uspokojí, když vytvoří něco užitečného. Proto jsme připravili několik variant závěrečné práce a je jen na vás, jakou si vyberete. Doporučujeme vybírat spíš podle toho, která varianta je pro vás nejzajímavější a nejvíc vám přinese, než podle toho, která je pro vás nejsnazší :-)

Nabízíme různé varianty závěrečné práce (pro podrobnosti využijte menu vlevo, kde jsou ke každé variantě specifikovány požadavky na přípravu a výstup):

 1. Rozhovor s aktérem (týmové, max. trojice)
 2. Reportáž z odborných akcí, včetně online akcí (individuální)
 3. Vytvoření videa ze vzdělávací politiky nebo výukové hry (týmové, max. pětice)
 4. Vytvoření wikipedistického hesla (individuální nebo ve dvojicích)
 5. Četba a rozbor textů (individuální)
 6. Analýza výstupů z domácích úkolů.