6. Odevzdání úkolu učitelem

6.1. Hromadné nahrávání

V případě, že máte větší počet prací uložených v zabaleném archivu (ZIP), můžete je nahrát všechny najednou (viz. kapitola Odevzdání úkolu učitelem). Požadavky na ZIP soubor jsou následující:

  • Může obsahovat maximálně 1000 prací (více info).
  • Soubor ZIP musí mít méně než 200 MB.
  • Jednotlivé soubory musí mít méně než 40 MB (návrhy ke čtení pro splnění požadavků).
  • Jednotlivé soubory musí mít nejméně 20 slov textu.
  • Maximální délka práce jednotlivých souborů je 400 stran.
  • Povolené typy souborů: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Google Docs a prostý text.
Pokud byste měli zájem o hromadné nahrání většího objemu dat než co tato funkce dovoluje, kontaktujte nás na turnitin-centralni-podpora-l@cuni.cz.