8. Hodnocení

Po nahrání úkolu studentem se instruktorovi zobrazí nahraná práce v aktivní verzi FeedbackStudia (viz. Vrstvy a filtry). Skrze něj instruktor může práci hodnotit pomocí komentářů k celému textu nebo k jednotlivým částem, nahrávat mluvený komentář, škrtat a posoudit zprávu o podobnosti.


100% se vám může ukázat pokud již byla ta samá práce nahrána do systému Turnitin a uložena do standardního archivu prací (obvyklé u závěrečných prací). Po kliknutí na název kurzu se vám ukážou podbrobné informace.