4. Přidání úkolu (Práce)

Klikněte na název vašeho kurzu (v tomto případě Kurz_ukazka).

pridani_ukolu1.png

Následně na tlačítko Přidat úkol.

pridani_ukolu2.png

Jako první musíte zvolit Typ úkolu. Máte následující možnosti:

 • Úkol práce - základ pro všechny ostatní typy úkolů, nejčastější volba
 • Úkol PeerkMark - umožní studentům posoudit práce svých spolužáků na základě měřítka a otázek s otevřenou odpovědí, které instruktor zvolil.
 • Zadání opravy - instruktor může vytvořit dodatečné úkoly pomocí typu opravného úkolu, čímž studentům umožní odevzdat několik verzí textu, aniž by tak přepsali předchozí verze nebo odevzdané práce. Opravné úkoly jsou duplikáty rozšířených možností nadřazeného úkolu a standardního nastavení, ale mohou mít nové datum zahájení, termín ukončení a datum zveřejnění.
 • Úkol pro úvahu -Vhodná volba pro úkol zaměřující se na proces psaní, nevytváří se zrpáva o originalitě textu a nelze hodnotit v nástroji GradeMark.

Zaškrtněte a klikněte na Další krok.

Vyplňte požadované údaje. V případě nejasností můžete využít nápovědu (ikona otazníku).

 • Datum zahájení - OD tohoto data mohou studenti odevzdávat úkoly.
 • Termín odevzdání - DO tohoto data mohou studenti odevzdávat úkoly.
 • Datum zveřejnění - Datum zveřejnění výsledku prací, komentářů, poznámek a hodnocení. Od tohoto data mohou studenti úkol prohlížet.

  pridani_ukolu3.png

Následně vyberte tlačítko Volitelná nastavení a nastavte:

 • Specifické pokyny - Zde napište zadání úkolu pro studenty.
 • Vygenerovat Zprávu o původnosti pro odevzdané práce studentů - Na termín odevzdání (pro případné možnosti úprav do tohoto data).
 • Odevzdat práce do: Žádný archiv (Vygeneruje zprávu o podobnosti, nezavádí se do systému - vhodné pro průběžné a závěrečné práce). V tomto případě se vygeneruje zpráva o podobnosti (%), ale práce nebude zavedena do archivu systému. V případě výběru možnosti standardní archiv prací bude práce uložena do systému a bude jí při jejím opětovném odevzdání udělena shoda 100%. 

Potvrďte kliknutím na tlačítko Odevzdat.

pridani_ukolu4.png