Topic outline

 • General

 • Co je kulturní dědictví?

  aboriginal

  Úvodní přednášku, která se zabývá vymezením pojmu kulturní dědictví z teoretického a historického hlediska, doprovázejí další texty. Poskytují detailnější informace k vybraným případovým studiím z přednášky a zkoumaným otázkám:

  1. Co je kulturní dědictví? (Doporučuji, abyste si formulovali vlastní odpověď dříve, než se pustíte do studia. Na závěr se můžete zeptat sami sebe, nakolik se Vaše definice proměnila.)
  2. Proč považujeme autenticitu kulturního dědictví (a památek zvláště) za tak důležitou?
  3. Který typ hodnot je obvykle připisován národnímu dědictví?

  Na závěr lekce je otevřeno diskusní fórum, kde můžete sdílet své otázky i názory.