Historylab: Jak se "dělají" dějiny?

Vyzkoušejte si práci s digitální aplikací HistoryLab, která umožňuje práci s historickými prameny v dějepise. Zaměřuje se na 20. století. S pomocí řady interaktivních nástrojů učí žáky v historické laboratoři krok po kroku anylyzovat dobové dokumenty, historické fotografie či zvukové záznamy. Mění tak pohled na dějiny. Už nejsou vyprávěním určeným k zapamatování a bezchybné reprodukci, ale mozaikou, při jejímž sestavování se neobejdeme bez tvůrčí spolupráce a kritického myšlení. Práce v aplikaci podporuje rozvoj historické gramotnosti.

Click https://historylab.cz/ link to open resource.