Paměť a dějiny ve škole (2014)

První kapitola z publikace HAVLŮJOVÁ, H. – NAJBERT, J. a kolektiv, Paměť a projektové vyučování v dějepise, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014. Příklad reflexe paměťových studií v české didaktice dějepsisu.

Kapitola obsahuje:

  • Zamyšlení nad tím, proč může být práce se vzpomínkami ve výuce dějepisu považována za přínosnou i kontroverzní.
  • Přehled základních pojmů a teoretických konceptů z oboru paměťových studií.
  • Seznam doporučené a rozšiřující literatury k tématu.

Celá publikace je ke stažení dostupná z http://www.dejepis21.cz/metodika-projektove-vyuky