Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války je obecně prospěšnou organizací, která se zaměřuje na výzkum problematiky kulturních statků zcizených či zkonfiskovaných obětem druhé světové války, na jejich identifikaci a dokumentaci a na otázky navracení těchto předmětů původním vlastníkům či jejich přímým potomkům. Pracovníci Centra provádějí postupný výzkum v jednotlivých organizacích, na které se vztahuje zákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem.

Click http://www.cdmp.cz/ link to open resource.