Autenticita vs konstruovaná zkušenost (v angličtině)

Christian Engler, Authenticity vs Staged Experiences [online, 2005] Dostupné z: https://www.themedattraction.com/authenticity-vs-staged-experiences-christian-engler/

Rozšiřující četba. Autor se ve své práci zamýšlí nad otázkou "autentických" a "uměle vytvářených" zážitků nabízených v oblasti turistického ruchu. V českém kontextu bychom mohli přemýšlet např. autenticitě instalovaných expozic na památkových objektech.