ICOMOS: Dokument o autenticitě (Nara, 1994)

Stručné shrnutí obsahu, v příloze původní anglické znění.

Zrcadlový překlad vyšel in Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví, Praha 2007, s. 182-187.