Календарный план

 • 2.-6.10.

  Kate Chopin: "Příběh jedné hodiny"

  - Výklad o Kate Chopin a jejím díle, diskuse. Případně filmová ukázka.

  - Rozbor povídky v české verzi: Vytvořte si v hlavě i v zápisu síť témat vyjádřených postavami / vypravěčem a jejich vztahy, jejich cíli, jejich psychikou; prostředím. V jakých motivech příběhu jsou témata vyjádřena? V překladovém textu se soustřeďte na lexikum a syntax vzhledem k předchozímu a zaznamenejte si konkrétní příklady vzhledem k jejich účinu.

    

 • 9.-13.10.

  - Diskuse o povídce Kate Chopin na základě srovnání českého textu a originálu
  (The Story of an Hour)- s využitím příkladů, které jste si vybrali pro minulou hodinu z českého textu, případně dalších příkladů. 

  - Další program: diskuse o modelu translatologické analýzy podle Gideona Touryho.

  Příprava: 

  - Kate Chopin: The Story of an Hour  https://www.katechopin.org/story-hour/

  - Četba části textu Gideona Touryho, Descriptive Translation Studies and Beyond, chapter 1 and 2 in Part II in the edition of 1995; chapters 1, 3, 4 in the edition of 2012.

 • 16.-20.10.

  - Rozbor povídky Ch. Perkins Gilman, "Žlutá tapeta". Máte k dispozici dva překlady, viz níže. Postupujte při přípravě podobně jako u předchozí povídky; snažte se využít deskriptivní translatologický model Gideona Touryho pro oba překlady. Snažte se zaznamenat rozdíly v pojetí překladů.

  Další otázky k zadaným částem z jeho knihy viz níže ve "fóru". Prosím odevzdávejte odpovědi průběžně do 27. 10. 2022.

  - diskuse o výběru románu pro práci v kurzu.

  Příprava:

  - Četba povídky Charlotte Perkins Gilman, Žlutá tapeta, ve dvou českých překladech.


 • 23.-27.10.

  - Srovnání překladů "Žluté tapety" s originálem. Zaměřte se na zjištěné rozdíly v překladech a ty porovnávejte se segmenty originálu. Ten je lehce dostupný na internetu.

  Připravte si srovnání strukturovaně, pro 7-minutovou prezentaci, můžete pracovat v párech.

  - Případně filmová ukázka "Žluté tapety". 

  https://www.youtube.com/watch?v=xhcLaM-Ig8

 • 30.10.- 3.11.

  - Annie Proulx: povídka "Osamělé pobřeží".

  Čtěte povídku "Osamělé pobřeží" v českém překladu, který vyšel ve výboru Zkrocená hora (Praha : Baronet, 2006). Připravte si poznámky k rozboru povídky (je to skok ze začátku 20. století do téměř současného Wyomingu...) - téma - vypravěč - postavy - prostředí - dějové linie - motivy. Všímejte si (též ve vlastních poznámkách) jazyka; srovnejte vydaný překlad s úryvkem studentského překladu. Viz přílohy níže. Ve studentské práci si můžete přečíst i partii Překladatelská analýza a Překladatelské problémy, pokud vás to bude zajímat. myslím, že to bude užitečné.