Weekly outline

 • Úvodní informace

  Psychologie je věda o vnějším a vnitřním světě člověka. Přestože je často spojovaná s klinickou praxí, poznatky z psychologie jsou denně využívány ve všech odvětvích lidské činnosti. Správné pochopení lidského chování a vnitřního světa každého z nás pomáhá nejen terapeutům, ale i pedagogům, spisovatelům či kriminalistům. Znalostí psychologie pak využívají statistici, lékaři, konstruktéři vesmírných lodí či trenéři, kteří chtějí ze svých atletů dostat co nejvíc. V sérii přednášek vám bude představena psychologie a její místo mezi vědami ve 21 století.

  Povinnosti

  Účast na přednáškách je dobrovolná. Přednášky shrnují, doplňují a rozšiřují učivo z učebnice. Kurz je zakončen písemným testem s uzavřenými otázkami. Za test je možno získat 100 bodů, kurz je úspěšně zakončen při získání 60ti bodů.

  Po studentech je vyžadována průběžná četba z přednášky na přednášku. Znalost materiálu je zkoušena na hodinách pomocí dobrovolných testů základních témat studovaného materiálu. Nemusíte se zúčastnit, nicméně máte možnost získat až 10 bonusových bodů za úspěšné testy v hodinách, vycházející z průběžného čtení. Dále máte možnost získat 5 bonusových bodů za účast na psychologickém experimentu. Informace o tom, jak se zúčastnit, naleznete níže.

  Komunikace

  Pro běžné komunikace (dotazy ke kurzu, FAQ atd.) používejte prosím discord. Kanál #uvod-do-psychologie

  https://discord.gg/MwQpQZpdbB

  Emailovou komunikaci na lukas.hejtmanek@fhs.cuni.cz prosím využívejte JEN v případech, kdy se týká dotaz vás osobně, nikoli pro dotazy o přednáškách či organizaci kurzu. Na tyto dotazy nestíhám odpovídat individuálně (je vás přes sto padesát). Do hlavičky emailu uveďte prosím název kurzu a vaše SIS ID, ať vím, o koho se jedná. 

  Minitestíky 

  V každé hodině bude dobrovolný mini-testík (8 otázek) na přečtený text. Za 5 správných odpovědí dostanete 1 bod do závěrečného testu (celkem až 10 z 11ti přednášek).

  Studenti v presenčním studiu musí vyplňovat na přednášce, studenti v kombinovaném studiu mohou absolvovat alternativní minitestík na webu - Každý pátek mezi 21:00-21:05 - Limit na pokus jsou 3 minuty.

  Nahrávky přednášek

  Kombinovaný kurz https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12754

  přístupový kód: pF7-87;VlF

  Důležité odkazy

  Sylabus

   

 • Literatura

  Povinná

  NOLEN-HOEKSEMA, S. a kolektiv. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0083-3. Vybrané kapitoly.

  Doporučená:

  Graham Hill, Moderní Psychologie. Praha: Portál, 2004. ISBN: 80-7178-641-1

  PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2007. ISBN 8020014993. Vybrané kapitoly.

 • Úvodní setkání, historie a současnost psychologie

  Povinná literatura:

  Kapitola 1. - strany 15 - 51.

 • Biologické základy psychologie

  Povinná literatura:

  Kapitola 2. - strany 52 - 91.

 • Čití a vnímání

  Povinná literatura:

  Kapitola Senzorické procesy, str. 139-166

  Kapitola Vnímání, str. 187-225

 • Vědomí, pozornost, spánek, snění

  Povinná literatura:

  Kapitola Vědomí: str. 240-279

  Kapitola Vnímání (pozornost): str. 189-193

 • Učení a paměť

  Povinná literatura:
  Kapitola učení:  str. 280- 310 
  Kapitola paměť :  str. 318- 362
 • Jazyk a řeč

  Povinná literatura:

  Kapitola Myšlení a jazyk:  str. 376 - 389 (Jazyk a komunikace a vývoj jazyka)

 • Imaginace a myšlení

  Povinná literatura:

  Kapitola Myšlení a jazyk: str. 389-412 (Pojmy, Usuzování, Imaginace a Myšlení v Praxi)

 • Emoce a motivace

  Povinná literatura:

  Kapitola emoce, str. 460-488

  Kapitola motivace, str. 421-425

 • Osobnost a Inteligence

  Povinná literatura:

  Kapitola Osobnost, str. 534-569

  Kapitola Inteligence, str. 502-528

 • Vývojová psychologie

  Povinná literatura:

  Kapitola psychický vývoj: str. 92-136

 • Sociální psychologie

  Povinná literatura:

  Kapitola Sociální kognice: str. 750 - 782

  Kapitola Sociální vliv:  str. 704 - 739

 • Psychopatologie

  Povinná literatura:

  Kapitola č. 15 Psychopatologie 

  Kapitola č. 16 Léčba

  • na s. 672 jen tabulka Přehled pojmů
  • od s. 677 Techniky psychoterapie po s. 689 (Problematika léčby dětí a dospívajících)
  • s. 690 Faktory společné různým typům terapie
  • neučit se Psychofarmaka a ECT, pouze znát, že patří k biologické terapii