Weekly outline

 • Organizační poznámky

  Možnost skládání zkoušky v dalším zkouškovém období

  • v odpověď na mailové dotazy: i v letním zkouškovém období bude možnost složit zkoušku. Podle počtu lidí, kteří o letní termín budou stát, buď to bude jeden termín speciálně pro podzimní běh přednášky, nebo vás nechám se přiřadit k účastníkům letního běhu.

  Aktualizace podmínek k zápočtu

  • Stále platí, že se hodnotí úspěšnost z docházky, domácích úkolů, písemky a stat. úlohy (vše mezi 0 a 1) -- označíme a, b, c, d
   • Podmínka 1: min(a,b,c,d) >= 0.3
   • Podmínka 2: (a+b+c+d)/4 >= 0.5
  • Podmínka 2 byla zmírněna z původních 0.7 na nových 0.5.
  • Pro podmínku 1: kdo nezískal požadovaných 30 % ani z opravné písemky, vyřeší tuto písemku vzorným způsobem dodatečně. Započtu mu pak tuto novou verzi -- a o písemce si promluvíme při ústní části zkoušky.
  • Většina lidí neodevzdala stat. úlohu. Pokud je něco nejasného, ozvěte se.
  • Odevzdává se zde v Moodlu, viz detaily níže.

  Informace o zkoušce -- organizace

  • Zkouška bude probíhat distančně, pomocí Zoomu.
  • Bude mít tři části.
   • Online test v Moodle, bude zkoumat znalosti teorie.
   • Navazuje písemná část (důkaz věty apod.). Řešíte na papíře, odevzdáváte v Moodlu foto.
   • Na závěr proběhne ústní část (přes Zoom, "zvukově").
  • Při ústní zkoušce probereme nejasnosti z předchozích částí zkoušky, případně příklady ze zápočtové písemky, které nedopadly dobře.
  • Student během zkoušky má stále zapnutou kameru.
  • Přiměřená pauza na WC je možná, tak jako při standardní písemné zkoušce.
  • Začátek zkoušky není pro všechny stejný (SIS by vám měl přidělit individuální čas začátku).

  To je správně -- aby nedocházelo k prodlevám při ústní části.

  Informace o zkoušce -- obsah

  Orientační požadavky v závislosti na známce:

  • na složení zkoušky (tj. známku 3) není potřeba znalost důkazů. Je však třeba chápat teorii -- umět pracovat s pojmy náhodná veličina, její distribuční funkce, hustota, atd. Znát znění hlavních definic a vět a orientovat se v základních statistických úlohách.
  • na zisk známky 1 je třeba umět "skoro všechno", s případnými zaškobrtnutími.
  • přednost má porozumění před memorováním.
  • při zkoušce nebude testována znalost R (ta je testována zápočtovou úlohou)

  Seznam hlavních vět a definic bude doplněn pro přehlednost (bude to nicméně souhrn vystavených souborů "tabule po přednášce").

  Opravná zápočtová písemka

  • proběhne v termínu, který jako vhodný označilo nejvíce lidí -- čtvrtek 14.1.2021 v čase 15:40-17:10.
  • test bude stejného typu jako byla první zápočtová písemka (obě verze jsou k vidění v 8. týdnu)
  • setkáme se na Zoomu pondělního cvičení

  Konzultace k zápočtové písemce

  • pro zájemce proběhne konzultace před zápočtovou písemkou
  • čas bude středa 13.1. v 15:40-17:10
  • místo taktéž Zoom pondělního cvičení

   K přednášce

  • Přednáška poběží v distančním režimu minimálně měsíc, možná celý semestr (podle aktuálních hygienických opatření).
  • Zkusme se přes to učit jako v normálních letech!
  • Přednáška bude probíhat v rozvrženém času v programu Zoom, odkaz zde bude vystaven nejpozději ve čtvrtek 1.10.2020.
  • Nedojde-li k technickým komplikacím, bude video přednášky dostupné (po přihlášení do SISu).
  • Stejně si ale prosím sestavte rozvrh tak, abyste se mohli účastnit přímo v rozvržený čas. Můžete během přednášky klást otázky (audio nebo v chatu). Budeme pořádat krátké ankety (abych viděl odezvu a mluvil správně rychle). Můžete dokonce i povzbudivě přikyvovat nebo se nechápavě mračit a povzbudit tím svého přednášejícího :-)
  • Kdyby vám vadilo být nahráni, můžete vypnout svoji kameru, případně dotazy klást v chatu. Eventuálně mohu na žádost i část videa vystřihnout ...
  • Bude k dispozici pdf verze „tabule“ – už před přednáškou. Berte to jako pomůcku pro tvorbu vlastních poznámek, kam si napíšete i čemu nerozumíte, co vám připadá lehké/těžké, zajímavé/nudné, atd.
  • V této Moodle stránce je forum pro diskuzi o přednášce. Pokud budete mít nejaký problém -- ať už technologický, nebo matematický, napište!
  • Zkouška bude v ideálním případě prezenční písemka s možností ústního dozkoušení. V případě, že to hygienická opatření nebudou dovolovat, vymyslím vhodnou distanční náhradu.

  K cvičení

  • Probíhají též v Zoomu (dokud to bude potřeba).
  • Z rozhodnutí fakulty se bude nahrávat.
  • Kdyby to někomu vadilo, ozvěte se, můžeme mít jedno cvičení nahrávané a druhé ne. Také mohu části, kde budete, vystřihovat ...
  • Každopádně budu vyžadovat aktivní účast, analogickou přítomnosti na normálním cvičení. Pokud tomu u někoho brání technické či jiné důvody, ozvěte se.
  • Každý týden bude jeden krátký domácí úkol, odevzdáván zde v Moodle.
  • Úkoly odevzdávejte jako pdf (sken papíru, nebo „sken“ pomocí vhodné mobilní aplikace, případně vyrobené na počítači).
  • Z pravděpodobnostní části přednášky bude zápočtová písemka cca v polovině semestru (pokud potrvá distanční výuka, tak zde v Moodle).
  • Pro statistickou část zadám (cca v polovině semestru) témata zápočtové práce -- zpracovávané na počítači, v jazyce R, příp. Python.
  • Cvičení 1.10. se nebude konat -- aby byly obě skupiny po přednášce.
  • Podmínky pro zápočet: Označme a,b,c,d úspěšnost z docházky, domácích úkolů, písemky a stat. úlohy. (Vše mezi 0 a 1.)
   • Podmínka 1: min(a,b,c,d) >= 0.3
   • Podmínka 2: (a+b+c+d)/4 >= 0.7  ... opraveno na 0.5
  • Pro ty, kdo neuspěli s zápočtovou písemkou bude jedna opravná zápočtová písemka (společná pro oba kroužky). 

  Zápočtová úloha ze statistiky

  Jednou ze čtyř podmínek pro zisk zápočtu je odevzdání zápočtové úlohy ze statistiky, zpracované na počítači. Její formu jsem vysvětloval na posledním předvánočním cvičení (omlouvám se čtvrteční skupince, která se k informacím dostala se zpožděním). Zde shrnutí

  • Úlohu si vymyslíte sami (podobně jako třeba zápočtový program z programování).
  • V úloze musíte pracovat se "skutečnými daty":
  • Na data použijete nějaký netriviální statistický test z přednášky, případně několik.
  • Ideální forma zpracování: R notebook. Odevzdáte R-kový soubor (s příponou Rmd), pdf/html výstup a případný datový soubor (pokud tomu nebrání tajnost dat, nebo tak něco). V notebooku bude vysvětleno vše -- o jaká data se jedná, odkud jsou, co chceme zjistit, jaké testy/odhady použijeme, ...
  • Můžete použít libovolnou R-kovou knihovnu (ale není to určitě potřeba).
  • Pokud jste někdo zvyklí dělat statistiku v Pythonu, tak i ten můžete použít.
  • Hodnocení bude zahrnovat jak obtížnost úlohy, tak kvalitu zpracování. Pokud se mi bude zdát vybraný problém jako příliš lehký, budete mít možnost doplnit.
  • Nejhezčí řešení budou vystavena pro ostatní studenty (i pro další semestry) -- pokud by vám to vadilo, napište a zveřejňovat nebudu.
  • Termín pro řešení nestanovuji, ale ke skládání zkoušky budete potřebovat zápočet. (K zápisu termínu ne.)
  • Orientačně k obtížnosti: příklady ze cvičení 10.2 a 10.4 (emaily a regrese) jsou na spodní hranici obtížnosti, pokud jen aplikujete základní vzorec. Pokud úlohu trochu rozšíříte (třeba závislost na dnu v týdnu u emailů), tak je to již vhodná úloha. Zkoumání závislosti počtu lajků/upvodes/sdílení na nějaké sociální síti na datu může být naopak úloha na horní hranici obtížnosti. (Zejména netriviálním získáním dat, zpracování nemusí být tak sofistikované, jak by to asi zkoumali profíci v oboru.)
  • Očekávám, že každý bude mít svoje téma, nesdílené s ostatními.

 • 1. týden

 • 2. týden

  • 2. domácí úkol -- pondělní skupina Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to Cvičení Po 15:40
  • 2. domácí úkol -- čtvrteční skupina Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to Cvičení Čt 10:40
 • 3. týden

  • 3. domácí úkol -- pondělní skupina Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to Cvičení Po 15:40
  • 3. domácí úkol -- čtvrteční skupina Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to Cvičení Čt 10:40
 • 4. týden

  • 4. domácí úkol -- pondělní skupina Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to Cvičení Po 15:40
  • 4. domácí úkol -- čtvrteční skupina Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to Cvičení Čt 10:40
 • 5. týden

  • 5. domácí úkol -- pondělní skupina Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to Cvičení Po 15:40
  • 5. domácí úkol -- čtvrteční skupina Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to Cvičení Čt 10:40
 • 6. týden

  • 6. domácí úkol -- pondělní skupina Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to Cvičení Po 15:40
  • 6. domácí úkol -- čtvrteční skupina Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to Cvičení Čt 10:40
 • 7. týden

  • 7. domácí úkol -- pondělní skupina Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to Cvičení Po 15:40
  • 7. domácí úkol -- čtvrteční skupina Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to Cvičení Čt 10:40
 • 9. týden

 • 10. týden

  • 9. domácí úkol -- pondělní skupina Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to Cvičení Po 15:40
  • 9. domácí úkol -- čtvrteční skupina Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to Cvičení Čt 10:40
 • 11. týden

  • 10. domácí úkol -- pondělní skupina Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to Cvičení Po 15:40
  • 10. domácí úkol -- čtvrteční skupina Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to Cvičení Čt 10:40
 • 12. týden

  • 11. domácí úkol -- pondělní skupina Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to Cvičení Po 15:40
  • 11. domácí úkol -- čtvrteční skupina Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to Cvičení Čt 10:40