Weekly outline

 • Organizační poznámky

  Možnost skládání zkoušky v dalším zkouškovém období

  • v odpověď na mailové dotazy: i v letním zkouškovém období bude možnost složit zkoušku. Podle počtu lidí, kteří o letní termín budou stát, buď to bude jeden termín speciálně pro podzimní běh přednášky, nebo vás nechám se přiřadit k účastníkům letního běhu.

  Aktualizace podmínek k zápočtu

  • Stále platí, že se hodnotí úspěšnost z docházky, domácích úkolů, písemky a stat. úlohy (vše mezi 0 a 1) -- označíme a, b, c, d
   • Podmínka 1: min(a,b,c,d) >= 0.3
   • Podmínka 2: (a+b+c+d)/4 >= 0.5
  • Podmínka 2 byla zmírněna z původních 0.7 na nových 0.5.
  • Pro podmínku 1: kdo nezískal požadovaných 30 % ani z opravné písemky, vyřeší tuto písemku vzorným způsobem dodatečně. Započtu mu pak tuto novou verzi -- a o písemce si promluvíme při ústní části zkoušky.
  • Většina lidí neodevzdala stat. úlohu. Pokud je něco nejasného, ozvěte se.
  • Odevzdává se zde v Moodlu, viz detaily níže.

  Informace o zkoušce -- organizace

  • Zkouška bude probíhat distančně, pomocí Zoomu.
  • Bude mít tři části.
   • Online test v Moodle, bude zkoumat znalosti teorie.
   • Navazuje písemná část (důkaz věty apod.). Řešíte na papíře, odevzdáváte v Moodlu foto.
   • Na závěr proběhne ústní část (přes Zoom, "zvukově").
  • Při ústní zkoušce probereme nejasnosti z předchozích částí zkoušky, případně příklady ze zápočtové písemky, které nedopadly dobře.
  • Student během zkoušky má stále zapnutou kameru.
  • Přiměřená pauza na WC je možná, tak jako při standardní písemné zkoušce.
  • Začátek zkoušky není pro všechny stejný (SIS by vám měl přidělit individuální čas začátku).

  To je správně -- aby nedocházelo k prodlevám při ústní části.

  Informace o zkoušce -- obsah

  Orientační požadavky v závislosti na známce:

  • na složení zkoušky (tj. známku 3) není potřeba znalost důkazů. Je však třeba chápat teorii -- umět pracovat s pojmy náhodná veličina, její distribuční funkce, hustota, atd. Znát znění hlavních definic a vět a orientovat se v základních statistických úlohách.
  • na zisk známky 1 je třeba umět "skoro všechno", s případnými zaškobrtnutími.
  • přednost má porozumění před memorováním.
  • při zkoušce nebude testována znalost R (ta je testována zápočtovou úlohou)

  Seznam hlavních vět a definic bude doplněn pro přehlednost (bude to nicméně souhrn vystavených souborů "tabule po přednášce").

  Opravná zápočtová písemka

  • proběhne v termínu, který jako vhodný označilo nejvíce lidí -- čtvrtek 14.1.2021 v čase 15:40-17:10.
  • test bude stejného typu jako byla první zápočtová písemka (obě verze jsou k vidění v 8. týdnu)
  • setkáme se na Zoomu pondělního cvičení

  Konzultace k zápočtové písemce

  • pro zájemce proběhne konzultace před zápočtovou písemkou
  • čas bude středa 13.1. v 15:40-17:10
  • místo taktéž Zoom pondělního cvičení

   K přednášce

  • Přednáška poběží v distančním režimu minimálně měsíc, možná celý semestr (podle aktuálních hygienických opatření).
  • Zkusme se přes to učit jako v normálních letech!
  • Přednáška bude probíhat v rozvrženém času v programu Zoom, odkaz zde bude vystaven nejpozději ve čtvrtek 1.10.2020.
  • Nedojde-li k technickým komplikacím, bude video přednášky dostupné (po přihlášení do SISu).
  • Stejně si ale prosím sestavte rozvrh tak, abyste se mohli účastnit přímo v rozvržený čas. Můžete během přednášky klást otázky (audio nebo v chatu). Budeme pořádat krátké ankety (abych viděl odezvu a mluvil správně rychle). Můžete dokonce i povzbudivě přikyvovat nebo se nechápavě mračit a povzbudit tím svého přednášejícího :-)
  • Kdyby vám vadilo být nahráni, můžete vypnout svoji kameru, případně dotazy klást v chatu. Eventuálně mohu na žádost i část videa vystřihnout ...
  • Bude k dispozici pdf verze „tabule“ – už před přednáškou. Berte to jako pomůcku pro tvorbu vlastních poznámek, kam si napíšete i čemu nerozumíte, co vám připadá lehké/těžké, zajímavé/nudné, atd.
  • V této Moodle stránce je forum pro diskuzi o přednášce. Pokud budete mít nejaký problém -- ať už technologický, nebo matematický, napište!
  • Zkouška bude v ideálním případě prezenční písemka s možností ústního dozkoušení. V případě, že to hygienická opatření nebudou dovolovat, vymyslím vhodnou distanční náhradu.

  K cvičení

  • Probíhají též v Zoomu (dokud to bude potřeba).
  • Z rozhodnutí fakulty se bude nahrávat.
  • Kdyby to někomu vadilo, ozvěte se, můžeme mít jedno cvičení nahrávané a druhé ne. Také mohu části, kde budete, vystřihovat ...
  • Každopádně budu vyžadovat aktivní účast, analogickou přítomnosti na normálním cvičení. Pokud tomu u někoho brání technické či jiné důvody, ozvěte se.
  • Každý týden bude jeden krátký domácí úkol, odevzdáván zde v Moodle.
  • Úkoly odevzdávejte jako pdf (sken papíru, nebo „sken“ pomocí vhodné mobilní aplikace, případně vyrobené na počítači).
  • Z pravděpodobnostní části přednášky bude zápočtová písemka cca v polovině semestru (pokud potrvá distanční výuka, tak zde v Moodle).
  • Pro statistickou část zadám (cca v polovině semestru) témata zápočtové práce -- zpracovávané na počítači, v jazyce R, příp. Python.
  • Cvičení 1.10. se nebude konat -- aby byly obě skupiny po přednášce.
  • Podmínky pro zápočet: Označme a,b,c,d úspěšnost z docházky, domácích úkolů, písemky a stat. úlohy. (Vše mezi 0 a 1.)
   • Podmínka 1: min(a,b,c,d) >= 0.3
   • Podmínka 2: (a+b+c+d)/4 >= 0.7  ... opraveno na 0.5
  • Pro ty, kdo neuspěli s zápočtovou písemkou bude jedna opravná zápočtová písemka (společná pro oba kroužky). 

  Zápočtová úloha ze statistiky

  Jednou ze čtyř podmínek pro zisk zápočtu je odevzdání zápočtové úlohy ze statistiky, zpracované na počítači. Její formu jsem vysvětloval na posledním předvánočním cvičení (omlouvám se čtvrteční skupince, která se k informacím dostala se zpožděním). Zde shrnutí

  • Úlohu si vymyslíte sami (podobně jako třeba zápočtový program z programování).
  • V úloze musíte pracovat se "skutečnými daty":
  • Na data použijete nějaký netriviální statistický test z přednášky, případně několik.
  • Ideální forma zpracování: R notebook. Odevzdáte R-kový soubor (s příponou Rmd), pdf/html výstup a případný datový soubor (pokud tomu nebrání tajnost dat, nebo tak něco). V notebooku bude vysvětleno vše -- o jaká data se jedná, odkud jsou, co chceme zjistit, jaké testy/odhady použijeme, ...
  • Můžete použít libovolnou R-kovou knihovnu (ale není to určitě potřeba).
  • Pokud jste někdo zvyklí dělat statistiku v Pythonu, tak i ten můžete použít.
  • Hodnocení bude zahrnovat jak obtížnost úlohy, tak kvalitu zpracování. Pokud se mi bude zdát vybraný problém jako příliš lehký, budete mít možnost doplnit.
  • Nejhezčí řešení budou vystavena pro ostatní studenty (i pro další semestry) -- pokud by vám to vadilo, napište a zveřejňovat nebudu.
  • Termín pro řešení nestanovuji, ale ke skládání zkoušky budete potřebovat zápočet. (K zápisu termínu ne.)
  • Orientačně k obtížnosti: příklady ze cvičení 10.2 a 10.4 (emaily a regrese) jsou na spodní hranici obtížnosti, pokud jen aplikujete základní vzorec. Pokud úlohu trochu rozšíříte (třeba závislost na dnu v týdnu u emailů), tak je to již vhodná úloha. Zkoumání závislosti počtu lajků/upvodes/sdílení na nějaké sociální síti na datu může být naopak úloha na horní hranici obtížnosti. (Zejména netriviálním získáním dat, zpracování nemusí být tak sofistikované, jak by to asi zkoumali profíci v oboru.)
  • Očekávám, že každý bude mít svoje téma, nesdílené s ostatními.

  • Zde odevzdávejte řešení zápočtové úlohy.

   Popis viz výše.

  • Připomínám pravidla:

   • Všichni jsou přítomni na zoomu se zapnutou videokamerou.
   • Řešení píšete na papír a odevzdáváte stejně jako domácí úkoly.
   • Termín odevzdání je konec cvičení, tj. 17:10.
   • Kdo by odevzdal pozdě -- systém soubor neodmítne, ale zaznamená čas odevzdání. Podle okolností rozhodnu o způsobu hodnocení. (Opravím stejně jako ostatní, ale přidělím přiměřeně méně bodů.)
   • Kdo chce odevzdat dříve, tak samozřejmě může (a může se pak odpojit).
   • Kdo bude mít nějakou otázku, zeptejte se v zoomu pomocí private-chat, abychom nerušili ostatní.
   • Kdybych v důsledku otázky objevil nejasnost v zadání, napíšu ji do chatu všem.

   Pravidla pro zápočet jsou takováto (myslím mírná):

   • Označme a,b,c,d úspěšnost z docházky, domácích úkolů, písemky a stat. úlohy. (Vše mezi 0 a 1.)
   • Požadavek 1: min(a,b,c,d) >= 0.3
   • Požadavek 2: (a+b+c+d)/4 >= 0.7
 • 1. týden

  • Záznam první přednášky: organizační poznámky, definice pravděpodobnostního prostoru, základní příklady a vlastnosti. Podmíněná pravděpodobnost a věta o rozboru případů (o úplné pravděpodobnosti).

  • S vepsanými poznámkami. Nechávám tam i neprobranou látku -- Bayesova věta zůstává na příště, bonusy zůstanou pro zajímavost pro zvídavé.

  • Přidal jsem řešení příkladu s vězněm, na poslední stránce.

  • Vyřešte příklad 16 ze seznamu https://dl1.cuni.cz/mod/resource/view.php?id=438103

   Tj. spočítejte pravděpodobnost \(P(SD)\), \(P(PS)\), \(P(NS)\) a dále všech šest podmíněných pravděpodobností, \(P(SD|PS), P(SD|NS), \dots\).

   Pokud nebudete mít čas nebo sílu na všechny, nebo pokud si nebudete s některým vědět rady, odevzdejte částečné řešení.

   Konzultace s jínými studenty jsou dovolené (dokonce i vhodné, pokud vám spolupráce vyhovuje). Neměla by však spočívat pouze v opsání cizího řešení bez pochopení. Po domluvě, jak na to, sepište prosím řešení každý za sebe (ve vlastním zájmu, pomůže vám to látku pochopit).

   Řešení odevzdávejte v pdf formátu (např. jako sken vhodnou mobilní aplikací).

   Upozorňuji, že zde odevzdávají studenti, kteří se účastní pondělního cvičení, čtvrteční bude jinde.

  • Záznam čtvrtečního cvičení (pondělní by mělo být skoro stejné). Většinu času se nic neděje, protože všichni tiše počítají ...

 • 2. týden

  • Video 2. přednášky -- Bayesova věta, nezávislé jevy, diskrétní náhodná veličina a její střední hodnota.

  • Oproti verzi z přednášky jsem přidal grafy jednotlivých rozdělení a R-kód, kterým je lze vygenerovat.

  • Není to často, kdy se o Bayesově větě píše v denním tisku. Na stránce najdete jednoduchou aplikaci, kde můžete měnit předpokládané parametry testu a dost přehlednou tabulku a graf, s očekávanými výsledky. Zkontrolujte, jestli Bayesovu větu naprogramovali správně!

  • Tentokrát s komentářem o smysluplnosti plošného testování, v souvislosti s Bayesovou větou.

  • Assignment icon
   2. domácí úkol -- pondělní skupina Assignment

   V truhle je sto mincí. Z nich 99 je normálních, ale jedna má na obou stranách orla. Vytáhneme náhodnou minci a šestkrát s ní hodíme, pokaždé padne orel. Jaká je pravděpodobnost, že jsme si vytáhli "dvouorlovou" minci? (Zkuste napřed odhadnout, pak spočítat.)

   Konzultace s jínými studenty jsou dovolené (dokonce i vhodné, pokud vám spolupráce vyhovuje). Neměla by však spočívat pouze v opsání cizího řešení bez pochopení. Po domluvě, jak na to, sepište prosím řešení každý za sebe (ve vlastním zájmu, pomůže vám to látku pochopit).

   Řešení odevzdávejte v pdf formátu (např. jako sken vhodnou mobilní aplikací).

   Upozorňuji, že zde odevzdávají studenti, kteří se účastní pondělního cvičení, čtvrteční bude jinde.

   Not available unless: You belong to Cvičení Po 15:40
  • Assignment icon
   2. domácí úkol -- čtvrteční skupina Assignment

   Máme tři normální hrací kostky a jednu kostku, kde jsou tři jedničky a tři dvojky. Vybereme uniformně náhodně jednu z kostek, hodíme a padne jednička. Jaká je pravděpodobnost, že jsme vybrali normální kostku?

   Konzultace s jínými studenty jsou dovolené (dokonce i vhodné, pokud vám spolupráce vyhovuje). Neměla by však spočívat pouze v opsání cizího řešení bez pochopení. Po domluvě, jak na to, sepište prosím řešení každý za sebe (ve vlastním zájmu, pomůže vám to látku pochopit).

   Řešení odevzdávejte v pdf formátu (např. jako sken vhodnou mobilní aplikací).

   Upozorňuji, že zde odevzdávají studenti, kteří se účastní čtvrtečního cvičení.

   Not available unless: You belong to Cvičení Čt 10:40
  • Záznam čtvrtečního cvičení (pondělní by mělo být skoro stejné). Většinu času se nic neděje, protože všichni tiše počítají ...

 • 3. týden

  • Zbylé dvě stránky z minulého souboru.

  • Nový soubor.

  • Assignment icon
   3. domácí úkol -- pondělní skupina Assignment

   Vyřešte problém 19 ze souboru pro 3. cvičení (dvanáctistěnná kostka).

   Konzultace s jínými studenty jsou dovolené (dokonce i vhodné, pokud vám spolupráce vyhovuje). Neměla by však spočívat pouze v opsání cizího řešení bez pochopení. Po domluvě, jak na to, sepište prosím řešení každý za sebe (ve vlastním zájmu, pomůže vám to látku pochopit).

   Upozorňuji, že zde odevzdávají studenti, kteří se účastní pondělního cvičení.

   Not available unless: You belong to Cvičení Po 15:40
  • Assignment icon
   3. domácí úkol -- čtvrteční skupina Assignment

   Vyřešte problém 19 ze souboru pro 3. cvičení (dvanáctistěnná kostka).

   Konzultace s jínými studenty jsou dovolené (dokonce i vhodné, pokud vám spolupráce vyhovuje). Neměla by však spočívat pouze v opsání cizího řešení bez pochopení. Po domluvě, jak na to, sepište prosím řešení každý za sebe (ve vlastním zájmu, pomůže vám to látku pochopit).

   Upozorňuji, že zde odevzdávají studenti, kteří se účastní čtvrtečního cvičení.

   Not available unless: You belong to Cvičení Čt 10:40
  • Záznam čtvrtečního cvičení (pondělní by mělo být skoro stejné). Většinu času se nic neděje, protože všichni tiše počítají ...

 • 4. týden

  • Podmíněná pravděpodobnostní funkce. Spojité náhodné veličiny -- distribuční funkce, hustota, střední hodnota.

  • Video 4. přednášky: podmíněné rozdělení a pak začínám spojitá rozdělení: distribuční funkce, hustota, vyjádření střední hodnoty.

  • Assignment icon
   4. domácí úkol -- pondělní skupina Assignment

   Vyřešte problém 9 ze souboru pro 4. cvičení (terč). Oproti verzi z pondělí jsem zadání trochu upřesnil, podívejte se na aktuálně vystavený soubor.

   Konzultace s jínými studenty jsou dovolené (dokonce i vhodné, pokud vám spolupráce vyhovuje). Neměla by však spočívat pouze v opsání cizího řešení bez pochopení. Po domluvě, jak na to, sepište prosím řešení každý za sebe (ve vlastním zájmu, pomůže vám to látku pochopit).

   Upozorňuji, že zde odevzdávají studenti, kteří se účastní pondělního cvičení.

   Not available unless: You belong to Cvičení Po 15:40
  • Assignment icon
   4. domácí úkol -- čtvrteční skupina Assignment

   Vyřešte problém 9 ze souboru pro 4. cvičení (terč).

   Konzultace s jínými studenty jsou dovolené (dokonce i vhodné, pokud vám spolupráce vyhovuje). Neměla by však spočívat pouze v opsání cizího řešení bez pochopení. Po domluvě, jak na to, sepište prosím řešení každý za sebe (ve vlastním zájmu, pomůže vám to látku pochopit).

   Upozorňuji, že zde odevzdávají studenti, kteří se účastní čtvrtečního cvičení.

   Not available unless: You belong to Cvičení Čt 10:40
  • Záznam čtvrtečního cvičení (pondělní by mělo být skoro stejné). Většinu času se nic neděje, protože všichni tiše počítají ...

 • 5. týden

  • Univerzalita uniformního rozdělení.

   Konkrétní spojitá rozdělení a jejich parametry -- zejména exponenciální a normální.

  • Assignment icon
   5. domácí úkol -- pondělní skupina Assignment

   Vyřešte problém 16 ze souboru pro 5. cvičení (harddisk). Oproti verzi z pondělí má úloha části a,b,c, podívejte se na aktuálně vystavený soubor.

   Konzultace s jínými studenty jsou dovolené (dokonce i vhodné, pokud vám spolupráce vyhovuje). Neměla by však spočívat pouze v opsání cizího řešení bez pochopení. Po domluvě, jak na to, sepište prosím řešení každý za sebe (ve vlastním zájmu, pomůže vám to látku pochopit).

   Upozorňuji, že zde odevzdávají studenti, kteří se účastní pondělního cvičení.

   Not available unless: You belong to Cvičení Po 15:40
  • Assignment icon
   5. domácí úkol -- čtvrteční skupina Assignment

   Vyřešte problém 17 ze souboru pro 5. cvičení (plutonium). Stáhněte si novou verzi souboru se cvičením, původní verze měla méně hezké zadání tohoto příkladu.

   Konzultace s jínými studenty jsou dovolené (dokonce i vhodné, pokud vám spolupráce vyhovuje). Neměla by však spočívat pouze v opsání cizího řešení bez pochopení. Po domluvě, jak na to, sepište prosím řešení každý za sebe (ve vlastním zájmu, pomůže vám to látku pochopit).

   Upozorňuji, že zde odevzdávají studenti, kteří se účastní čtvrtečního cvičení.

   Not available unless: You belong to Cvičení Čt 10:40
  • Záznam čtvrtečního cvičení (pondělní by mělo být skoro stejné). Většinu času se nic neděje, protože všichni tiše počítají ...

 • 6. týden

  • Spojité vektory -- sdružená distribuční funkce, sdružená a podmíněná hustota. Vícerozměrné normální rozdělení.

   Kovariance a vzorec pro rozptyl součtu n.v.

  • Assignment icon
   6. domácí úkol -- pondělní skupina Assignment

   Vyřešte problém 7 ze souboru pro 6. cvičení (součet exponenciálních rozdělení ). Pro b použijte konvoluční vzorec dvakrát.

   Konzultace s jínými studenty jsou dovolené (dokonce i vhodné, pokud vám spolupráce vyhovuje). Neměla by však spočívat pouze v opsání cizího řešení bez pochopení. Po domluvě, jak na to, sepište prosím řešení každý za sebe (ve vlastním zájmu, pomůže vám to látku pochopit).

   Upozorňuji, že zde odevzdávají studenti, kteří se účastní pondělního cvičení.

   Not available unless: You belong to Cvičení Po 15:40
  • Assignment icon
   6. domácí úkol -- čtvrteční skupina Assignment

   Vyřešte problém 7 ze souboru pro 6. cvičení (součet exponenciálních rozdělení ). Pro b použijte konvoluční vzorec dvakrát.

   Konzultace s jínými studenty jsou dovolené (dokonce i vhodné, pokud vám spolupráce vyhovuje). Neměla by však spočívat pouze v opsání cizího řešení bez pochopení. Po domluvě, jak na to, sepište prosím řešení každý za sebe (ve vlastním zájmu, pomůže vám to látku pochopit).

   Upozorňuji, že zde odevzdávají studenti, kteří se účastní čtvrtečního cvičení.

   Not available unless: You belong to Cvičení Čt 10:40
  • Záznam čtvrtečního cvičení (pondělní by mělo být skoro stejné). Většinu času se nic neděje, protože všichni tiše počítají ...

 • 7. týden

  • Dokončení spojitých vektorů.

   Nerovnosti -- zejména Markovova a Čebyševova.

   Limitní věty -- zákon velkých čísel a centrální limitní věta.

  • Assignment icon
   7. domácí úkol -- pondělní skupina Assignment

   Vyřešte problém 4 -- části a,b -- ze souboru pro 7. cvičení (lámání klacku).

   Nápověda: pokud tři čísla x,y,z>0 splňují x+y+z=1, tak se jedná o strany trojúhelníka právě tehdy, když \( \max(x,y,z) \le 1/2 \). To nemusíte dokazovat.

   Konzultace s jínými studenty jsou dovolené (dokonce i vhodné, pokud vám spolupráce vyhovuje). Neměla by však spočívat pouze v opsání cizího řešení bez pochopení. Po domluvě, jak na to, sepište prosím řešení každý za sebe (ve vlastním zájmu, pomůže vám to látku pochopit).

   Upozorňuji, že zde odevzdávají studenti, kteří se účastní pondělního cvičení.

   Not available unless: You belong to Cvičení Po 15:40
  • Assignment icon
   7. domácí úkol -- čtvrteční skupina Assignment

   Vyřešte problém 4 -- části a,c -- ze souboru pro 7. cvičení (lámání klacku).

   Nápověda: pokud tři čísla x,y,z>0 splňují x+y+z=1, tak se jedná o strany trojúhelníka právě tehdy, když \( \max(x,y,z) \le 1/2 \). To nemusíte dokazovat.

   Konzultace s jínými studenty jsou dovolené (dokonce i vhodné, pokud vám spolupráce vyhovuje). Neměla by však spočívat pouze v opsání cizího řešení bez pochopení. Po domluvě, jak na to, sepište prosím řešení každý za sebe (ve vlastním zájmu, pomůže vám to látku pochopit).

   Upozorňuji, že zde odevzdávají studenti, kteří se účastní čtvrtečního cvičení.

   Not available unless: You belong to Cvičení Čt 10:40
  • Záznam čtvrtečního cvičení (pondělní by mělo být skoro stejné). Většinu času se nic neděje, protože všichni tiše počítají ...

 • 8. týden

 • 9. týden

  • Statistika -- bodové odhady. (MSE, bias, metoda momentů a metoda maximální věrohodnosti). Úvod k intervalovým odhadům.

  • Assignment icon
   8. domácí úkol -- pondělní skupina Assignment

   1) Vyřešte problém 6 ze souboru pro 8. cvičení (Poisson). Protože jsem nestihnul zadat včas, posunul jsem pro tento úkol termín odevzdání do středy.

   2) Nainstalujte si R a RStudio. Pěkný návod je na http://www.cs.cas.cz/martinkova/documents/Introduction_to_Psychometrics_A1_R.pdf -- stačí prohlédnout jen první sekci, rozšiřující balíčky netřeba. Návod je jen pro Windows a Mac. Na Linuxu doporučuji použít balíčkovací systém vaší distribuci pro instalaci r-base a pak stáhnout instalační balíček k RStudiu na https://rstudio.com/products/rstudio/download/#download. Podrobnější návod třeba na https://linuxconfig.org/how-to-install-rstudio-on-ubuntu-20-04-focal-fossa-linux. (Úkol 2 se nijak neodevzdává.)

   Konzultace s jínými studenty jsou dovolené (dokonce i vhodné, pokud vám spolupráce vyhovuje). Neměla by však spočívat pouze v opsání cizího řešení bez pochopení. Po domluvě, jak na to, sepište prosím řešení každý za sebe (ve vlastním zájmu, pomůže vám to látku pochopit).

   Upozorňuji, že zde odevzdávají studenti, kteří se účastní pondělního cvičení.

   Not available unless: You belong to Cvičení Po 15:40
  • Assignment icon
   8. domácí úkol -- čtvrteční skupina Assignment

   1) Vyřešte problém 6 ze souboru pro 8. cvičení (Poisson). 

   2) Nainstalujte si R a RStudio. Pěkný návod je na http://www.cs.cas.cz/martinkova/documents/Introduction_to_Psychometrics_A1_R.pdf -- stačí prohlédnout jen první sekci, rozšiřující balíčky netřeba. Návod je jen pro Windows a Mac. Na Linuxu doporučuji použít balíčkovací systém vaší distribuci pro instalaci r-base a pak stáhnout instalační balíček k RStudiu na https://rstudio.com/products/rstudio/download/#download. Podrobnější návod třeba na https://linuxconfig.org/how-to-install-rstudio-on-ubuntu-20-04-focal-fossa-linux. (Úkol 2 se nijak neodevzdává.)

   Konzultace s jínými studenty jsou dovolené (dokonce i vhodné, pokud vám spolupráce vyhovuje). Neměla by však spočívat pouze v opsání cizího řešení bez pochopení. Po domluvě, jak na to, sepište prosím řešení každý za sebe (ve vlastním zájmu, pomůže vám to látku pochopit).

   Upozorňuji, že zde odevzdávají studenti, kteří se účastní čtvrtečního cvičení.

   Not available unless: You belong to Cvičení Čt 10:40
 • 10. týden

  • Bodové odhady -- různé varianty.

   Testování hypotéz -- základní princip, dva příklady.

  • Poznámky "z tabule", R-kový notebook a jeho pdf verze.

  • Assignment icon
   9. domácí úkol -- pondělní skupina Assignment

   Vyřešte problém 3 ze souboru pro 9. cvičení (chyby stroje).

   Nepište jen výsledek ano/ne, ale napište přesně, co je nulová hypotéza, jaký model používáte, jaký je kritický obor.

   Část 3b lze řešit "na papíře" s tabulkami normálního rozdělení. V části 3a se vám bude asi hodit nějaký software, např. R. Dokumentujte i, jak jste výpočet provedli -- např. zdrojový kód, vyrobené pdf, v nejhorším případě screenshot. Pro odevzdávané foto zápisů na papíře používejte prosím opět pdf.

   Konzultace s jínými studenty jsou dovolené (dokonce i vhodné, pokud vám spolupráce vyhovuje). Neměla by však spočívat pouze v opsání cizího řešení bez pochopení. Po domluvě, jak na to, sepište prosím řešení každý za sebe (ve vlastním zájmu, pomůže vám to látku pochopit). Zejména se mi nebude líbit, pokud někdo použije

   Upozorňuji, že zde odevzdávají studenti, kteří se účastní pondělního cvičení.

   Not available unless: You belong to Cvičení Po 15:40
  • Assignment icon
   9. domácí úkol -- čtvrteční skupina Assignment

   Vyřešte problém 3 ze souboru pro 9. cvičení (chyby stroje).

   Nepište jen výsledek ano/ne, ale napište přesně, co je nulová hypotéza, jaký model používáte, jaký je kritický obor.

   Část 3b lze řešit "na papíře" s tabulkami normálního rozdělení. V části 3a se vám bude asi hodit nějaký software, např. R. Dokumentujte i, jak jste výpočet provedli -- např. zdrojový kód, vyrobené pdf, v nejhorším případě screenshot. Pro odevzdávané foto zápisů na papíře používejte prosím opět pdf.

   Konzultace s jínými studenty jsou dovolené (dokonce i vhodné, pokud vám spolupráce vyhovuje). Neměla by však spočívat pouze v opsání cizího řešení bez pochopení. Po domluvě, jak na to, sepište prosím řešení každý za sebe (ve vlastním zájmu, pomůže vám to látku pochopit). Zejména se mi nebude líbit, pokud někdo použije

   Upozorňuji, že zde odevzdávají studenti, kteří se účastní pondělního cvičení.

   Not available unless: You belong to Cvičení Čt 10:40
 • 11. týden

  • Chí-kvadrát rozdělení. Test dobré shody. Lineární regrese. Opakování Bayesovy věty.

  • "Tabule", R-kový notebook i jeho pdf verze.

  • "Tabule", R-kový notebook i jeho pdf verze.

  • "Tabule", R-kový notebook i jeho pdf verze.

  • Assignment icon
   10. domácí úkol -- pondělní skupina Assignment

   Vyřešte problém 4 ze souboru pro 10. cvičení (mobilita).

   Odevzdávejte nejlépe jako R notebook (soubor.Rmd).

   Konzultace s jínými studenty jsou dovolené (dokonce i vhodné, pokud vám spolupráce vyhovuje). Neměla by však spočívat pouze v opsání cizího řešení bez pochopení. Po domluvě, jak na to, sepište prosím řešení každý za sebe (ve vlastním zájmu, pomůže vám to látku pochopit). Zejména se mi nebude líbit, pokud někdo použije

   Upozorňuji, že zde odevzdávají studenti, kteří se účastní pondělního cvičení.

   Not available unless: You belong to Cvičení Po 15:40
  • Assignment icon
   10. domácí úkol -- čtvrteční skupina Assignment

   Vyřešte problém 4 ze souboru pro 10. cvičení (mobilita).

   Odevzdávejte nejlépe jako R notebook (soubor.Rmd).

   Konzultace s jínými studenty jsou dovolené (dokonce i vhodné, pokud vám spolupráce vyhovuje). Neměla by však spočívat pouze v opsání cizího řešení bez pochopení. Po domluvě, jak na to, sepište prosím řešení každý za sebe (ve vlastním zájmu, pomůže vám to látku pochopit). Zejména se mi nebude líbit, pokud někdo použije

   Upozorňuji, že zde odevzdávají studenti, kteří se účastní čtvrtečního cvičení.

   Not available unless: You belong to Cvičení Čt 10:40
 • 12. týden

  • Bayesovská statistika -- základní principy, bodový odhad metodou MAP a podmíněné pravděpodobnosti, příklady.

  • Assignment icon
   11. domácí úkol -- pondělní skupina Assignment

   Vyřešte problém 6 ze souboru pro 11. cvičení (vozíky).

   Konzultace s jínými studenty jsou dovolené (dokonce i vhodné, pokud vám spolupráce vyhovuje). Neměla by však spočívat pouze v opsání cizího řešení bez pochopení. Po domluvě, jak na to, sepište prosím řešení každý za sebe (ve vlastním zájmu, pomůže vám to látku pochopit). Zejména se mi nebude líbit, pokud někdo použije

   Upozorňuji, že zde odevzdávají studenti, kteří se účastní pondělního cvičení.

   Not available unless: You belong to Cvičení Po 15:40
  • Assignment icon
   11. domácí úkol -- čtvrteční skupina Assignment

   Vyřešte problém 6 ze souboru pro 11. cvičení (vozíky).

   Konzultace s jínými studenty jsou dovolené (dokonce i vhodné, pokud vám spolupráce vyhovuje). Neměla by však spočívat pouze v opsání cizího řešení bez pochopení. Po domluvě, jak na to, sepište prosím řešení každý za sebe (ve vlastním zájmu, pomůže vám to látku pochopit). Zejména se mi nebude líbit, pokud někdo použije

   Upozorňuji, že zde odevzdávají studenti, kteří se účastní čtvrtečního cvičení.

   Not available unless: You belong to Cvičení Čt 10:40
 • 13. týden