Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

U

Uzávěrové vlastnosti

jazyk regulární bezkontext.

deterministické

bezkontextové

sjednocení ANO ANO NE
průnik ANO NE NE
∪ s RL ANO ANO ANO
doplněk ANO NE ANO
homomorfismus ANO ANO NE
inverzní hom. ANO ANO ANO