Greibachové normální forma CFG

Říkáme, že gramatika je v \pojem{Greibachové normální formě}, jestliže všechna pravidla mají tvar $A\rightarrow a\beta$, kde $a\in T$, $\beta\in V^*$ (řetězec neterminálů).

» Slovník pojmů (ve vývoji)