Weekly outline

 • General

  POPIS KURZU

  Kurz je zaměřen na dějiny českých překladů z literatur psaných anglicky, francouzsky, německy, rusky a španělsky. Jako jednotlivá témata zahrnuje přednášky přehledového typu, ale také případové studie, které ukazují podobu a význam klíčových překladových děl v české kultuře. Přednášky jsou koncipovány s cílem přiblížit širší kulturní kontext originálu a jeho překladů včetně vývoje české překladatelské tradice a normy. 

  POVINNÁ LITERATURA

  HRALA, Milan a kol. Kapitoly z dějin českého překladu. Praha: 2002. 

  LEVÝ, Jiří. České teorie překladu I, II. Praha: 1996.

  RUBÁŠ, Stanislav (ed.). Slovo za slovem / S překladateli o překládání. Praha: 2012. Povinně: DVACET SEDM ŽIVOTŮ (9-19) + MINIMÁLNĚ 3 ROZHOVORY DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU [doporučené rozhovory: Josef Čermák (21-39), Věra Dvořáková (41-53), Jarmila Emmerová (55-69), Jarmila Fialová (71-82), Josef Forbelský (83-94), Marie Janů (127-140), Eva Kondrysová (193-209), Vladimír Mikeš (251-264), Rudolf Pellar (293-308), Jindřich Pokorný (309-327), Antonín Přidal (329-346), Věra Saudková (347-352), Naděžda Slabihoudová (353-366), Vratislav Jiljí Slezák (367-376), Josef Škvorecký (393-406)]

  PODMÍNKY UDĚLENÍ ATESTACE (pro ty, kdo kurz absolvovali v zimním semestru 2023/2024)

  Zkouška proběhne formou písemného testu: celkem 12 otázek spjatých s povinnou literaturou a tématy jednotlivých přednášek, přičemž celkem je třeba získat nejméně 16 bodů z celkových 36 (1 otázka = 3 body). Hodnocení: 29-36 bodů = výborně; 22-28 = velmi dobře; 16-21 = dobře.

  ROZPIS PŘEDNÁŠEK

  ​5. října: dr. Tomáš Svoboda: VÝZKUM DĚJIN PŘEKLADU V RÁMCI ČESKOSLOVENSKÉ TRANSLATOLOGIE (přehledová přednáška se zaměřením na metodologii v oblasti zkoumání dějin překladu)

  12. října: dr. Anežka Charvátová: ROLE PŘEKLADU PŘI DOBÝVÁNÍ AMERIKY (přehledová přednáška se zaměřením na české překlady ze španělsky psaných literatur) 

  19. října: dr. Eva Kalivodová: HISTORIE A SOUČASNOST ČESKÉHO PŘEKLÁDÁNÍ BRITSKÉ A AMERICKÉ LITERATURY (přehledová přednáška se zaměřením na vybrané klíčové autory a jejich české překladatele)

  26. října: dr. Anežka Charvátová: VÝVOJ PŘEKLADATELSKÉ A NAKLADATELSKÉ PRAXE VE 20. STOLETÍ: MEZI PŘEKLADEM KONFORMNÍM A ADAPTAČNÍM (přehledová přednáška se zaměřením na české překlady španělsky psané beletrie) 

  2. listopadu: dr. Tomáš Svoboda: BAROKNÍ OBDOBÍ V DĚJINÁCH ČESKÉHO PŘEKLADATELSTVÍ (případová studie se zaměřením na starší překladatelskou tradici a normu)

  9. listopadu:  dr. Eva Kalivodová: SOUBĚŽNOST A ROZBÍHAVOST NOREM: CO PŘINESL LUMÍROVSKÝ A RUCHOVSKÝ PŘEKLAD ČESKÉ LITERATUŘE (případová studie zaměřená na vybrané české překladatele daného období)

  13. - 16. listopadu: DĚKANSKÉ VOLNO (v rámci Týdne humanitních věd) 

  23. listopadu: dr. Eva Kalivodová: ČESKÉ PŘEKLADY SHAKESPEARA

  30. listopadu: KOLOKVIUM K 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ OBORU. Studenti se místo přednášky mohou zúčastnit programu KOLOKVIA (dle vlastního výběru). Program je zde: https://translatologie60.ff.cuni.cz

  7. prosince: dr. Šárka Belisová: ČESKÉ PŘEKLADY Z FRANCOUZSKÉ LITERATURY V DOBĚ OD NÁRODNÍHO OBROZENÍ DO ROKU 1914 (přehledová přednáška s důrazem na klíčové autory a jejich české překladatele)

  14. prosince: dr. Šárka Belisová: ČESKÉ PŘEKLADY Z FRANCOUZSKÉ LITERATURY V LETECH 1914-1939 (přehledová přednáška s důrazem na klíčové autory a jejich české překladatele)

  21. prosince: dr. Šárka Belisová: ČESKÉ PŘEKLADY Z FRANCOUZSKÉ LITERATURY V LETECH 1945-1989 (přehledová přednáška s důrazem na klíčové autory a jejich české překladatele

  23. prosince 2023 - 1. ledna 2024: VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  4. ledna: ZRUŠENO: doc. Stanislav Rubáš: ČESKÉ PŘEKLADY EVŽENA ONĚGINA (případová studie s důrazem na několik výrazných osobností českého překladatelství v oblasti ruské klasiky)

  11. ledna: ZRUŠENOdoc. Stanislav Rubáš: JAN ZÁBRANA (případová studie zaměřená na společensko-politický kontext českého překladatelství 20. století)
 • Dr. Tomáš Svoboda

 • Dr. Eva Kalivodová

  Eva Kalivodová: HISTORIE A SOUČASNOST ČESKÉHO PŘEKLÁDÁNÍ BRITSKÉ A AMERICKÉ LITERATURY 

  Doporučená literatura:

  KALIVODOVÁ, EVA. Browningová nebo Klášterský? Krásnohorská nebo Byron? O rodu v životě literatury. Praha, Karolinum 2010. KAPITOLY 1-3.

   KALIVODOVÁ, EVA. "Český liberalismus nebo české zápecnictví? Jak se Chaloupka strýčka Toma stala v Čechách dětskou literaturou", In: M. Řepa (ed.) 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Nakladatelství Historický ústav, Praha 2008. S. 422-433.

   FRY, ALENA: Recepční proměny Edgara Allana Poea v rukoujeho českých překladatelů a vykladačů. Dizertační práce, 2014.

  VOSMANSKÁ,  JANA: Josef Václav Sládek a začátky české amerikanistiky. Mgr. diplomová práce, 2008 (J. V. Sládek. První století severoamerické republiky, studie otištěná v Osvětě 1876, obsahuje i přehled americké literatury)

  JINDRA, Miroslav. Proměny překládání a recepce (nejen) americké literatury. In: Hrala, M. (ed.) Český překlad 1945–2003. Praha: FF UK 2005.

  MASNEROVÁ, EVA. K diskusi o zpracování dějin českého překladu 2. poloviny 20. století. In: Hrala, M. (ed.) Český překlad 1945–2003. Praha: FF UK 2005.

  HŘEBCOVÁ, Zuzana. České překlady Fitzgeraldova Velkého Gatsbyho (L. Dorůžka 1960/2011; Alexandr Tomský a Rudolf Červenka 2011; Martin Pokorný 2013) Magisterská diplomová práce. Praha: Ústav translatologie 2015.

 • Dr. Eva Kalivodová

  Eva Kalivodová: SOUBĚŽNOST A ROZBÍHAVOST NOREM: CO PŘINESL LUMÍROVSKÝ A RUCHOVSKÝ PŘEKLAD ČESKÉ LITERATUŘE 

  V této hodině budeme dále postupovat ve výkladu podle synopse přednášek vyvěšené výše. Přečtěte si úvodník ze Světové literatury 3/1968, ke kulturně politické situaci na začátku roku 1968.  

  K tomu ještě čtěte výňatek z dizertační práce Aleny Fry, o Poeově básni Eldorado ,s 43-47 (viz dole v přílohách) - mluvili jsme o ní v minulé hodině. Budeme se snažit zapojit i níže publikovaný program, takže si přečtěte české překlady sonetů E. B. Browning.

  V níže přiložených souborech pro tento týden najdete překlady několika sonetů ze sbírky E. Barrett Browningové, Sonnets from the Portuguese (1850), z pera Antonína Klášterského (1908) a Františka Baleje (1919; modernější typografie naleží Balejovi). Srovnejte si před hodinou jejich překlady sonetů IV, V a XXVII (z celkem 44 sonetů). Snažte se určit, v čem jsou rozdíly těch textů (není VŮBEC nutné přihlížet k originálům, i když můžete, na netu lehce dostupné) - ROZDÍLY v básnickém jazyce, ve zvuku, v dramatu těch básní, či když naleznete i jiné rozdíly.

 • Dr. Eva Kalivodová

  Eva Kalivodová: ČESKÉ PŘEKLADY SHAKESPEARA