Topic outline

 • General

 • ŘÍJEN 2020

  * práce s textem Od září vysokoškolákem

  * slovní zásoba spojená s vysokoškolským studiem a prostředím (význam + používání - gramatické vazby)

  * spisovná - hovorová - nespisovná čeština

  * odborný text - vhodné výrazy a formulace; gramatika - tvary a používání trpného rodu

  * lingvistické termíny

  * substantiva cizího původu

  Files: 33Labels: 5
 • LISTOPAD 2020

  Files: 11Labels: 4