Topic outline

  • Základní informace k výuce v LS 2021

  • Základní informace k výuce v ZS 2020.

 • Files: 26 Folders: 2 URLs: 4
  Progress: 0 / 0
 • DUBEN + KVĚTEN 2021

  Highlighted

  * slovosled + aktuální větné členění

  *práce s texty Četby na pokračování

  * práce s odbornými texty na téma "ironie"

  * slovní zásoba a frazémy v probíraných textech

  * práce s chybou v textu

  Labels: 5 Files: 13 URLs: 3
  Progress: 0 / 0
 • * práce s textem Nebojte se češtiny

  * zvratná slovesa

  * příklonky - slovosled

  *práce s texty Četby na pokračování

  * slovní zásoba a frazémy v probíraných textech

  * práce s chybou v textu

  Files: 15 URLs: 6 Labels: 6 Folder: 1
  Progress: 0 / 0
 • * slovesné předpony (pokračování) + odvozená slova

  * práce s textem Padání

  * práce s tématem Vánoce - slovní zásoba (význam + používání - gramatické vazby) + texty

  * frazémy v probíraných textech

  * práce s chybou v textu

  Files: 22 Labels: 6 URL: 1
  Progress: 0 / 0
 • * práce s tématem Studentský život - bydlení; texty Jak to chodí na koleji?, Kolej, nebo privát?

  * lingvistické termíny - doplnění

  * akademické tituly, oslovování vyučujících na VŠ v písemné komunikaci

  * slovesné předpony

  Files: 14 Labels: 4
  Progress: 0 / 0
 • * práce s textem Od září vysokoškolákem

  * slovní zásoba spojená s vysokoškolským studiem a prostředím (význam + používání - gramatické vazby)

  * spisovná - hovorová - nespisovná čeština

  * odborný text - vhodné výrazy a formulace; gramatika - tvary a používání trpného rodu

  * lingvistické termíny

  * substantiva cizího původu

  Files: 33 Labels: 5
  Progress: 0 / 0