Kvalitativní výzkum 2018 JSB514: All participants

Filters

2. Kvalitativní výzkum – zasazení do kontextu, vymezení, užívaná terminologie (28. 2. 2018)

3. Cíle a výzkumné otázky v rámci kvalitativního výzkumu; etika v kvalitativním výzkumu (7. 3. 2018)

4. Výzkumný design a "kvalita" v kvalitativním výzkumu (14. 3. 2017)

6. Sběr dat: texty a pozorování (28. 3. 2018)

7. Rozvrh týmových prací (4. 4. 2018)

8. Sběr dat: rozhovory (11. 4. 2018)

10. Analýza dat a prezentace výsledků (25. 4. 2018)

11. Prezentace výsledků kvalitativního výzkumu a opakování (2. 5. 2018)

12. Závěrečný test a prezentace týmových prací (9. 5. 2018)