Konspekt č. 1: Četba kapitoly 9 z knihy "Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách"

Přečtěte kapitolu 9 z knihy "Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách" Romana Švaříčka a Kláry Šeďové (s. 287-311), krátce shrňte její strukturu a obsah, identifikujte cíl/e a výzkumnou/é otázku/y, formulujte své dojmy a dvě nejpodstatnější otázky, které nad textem máte. Mějte přitom na paměti, že konspekt vypracováváte nikoli do kurzu Vzdělávací politiky, ale do kurzu kvalitativního výzkumu - proto své dojmy i otázky směřujte spíše tímto směrem. Výsledný text nesmí mít méně než 1 normostranu a musí obsahovat bibliografický odkaz na konspektovanou kapitolu.

Úkol se odevzdává individuálně, soubor přiložte ve formátu .doc nebo .docx a pojmenujte jej PRIJMENI_KM_K1.

Úkol odevzdejte pokud možno včas, pozdější odevzdání bude příčinou sníženého bodového hodnocení (polovina se zaokrouhlením dolů - tj. místo 4 bodů dostanete 2, místo 3 bodů 1, místo 2 bodů také 1).