Konspekt č. 3: Texty (Moree, Mertl, Dvořáková)

Stručně shrňte témata jednotlivých textů a v uvedených textech identifikujte cíle, výzkumné otázky a použité metody sběru a analýzy dat. Pokuste se formulovat, zda jsou mezi nimi nějaké styčné plochy. Rozsah minimálně čtyři normostrany.

Moree, D. Inkluze jako lakmusový papírek českého vzdělávacího systému. Fórum sociální politiky, 2013, vol. 1, s. 16 - 20. ISSN 1802-5854 (Print); 1803-7488 (Online).

Mertl, J. 2016. „Vše v rámci trhu, nic proti trhu, nic mimo trh: neoliberální devianti a dohled nad nimi skrze sociální pomoc.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 52 (2): 179–208, https://doi.org/10.13060/00380288.2016.52.2.246.

Dvořáková, T. 2013. „Jak diskurs o ´zneužívání dávek´ formuje praxi lokálních pracovníků oddělení hmotné nouze?“ Pp. 16-24 in Pražská škola alternativ. Kdo zneužívá sociální dávky? Privatizace státu: dopady škrtů v sociální oblasti.

Úkol se odevzdává individuálně, soubor přiložte ve formátu .doc nebo .docx a pojmenujte jej PRIJMENI_KM_K3.

Úkol odevzdejte pokud možno včas, pozdější odevzdání bude příčinou sníženého bodového hodnocení (polovina se zaokrouhlením dolů - tj. místo 4 bodů dostanete 2, místo 3 bodů 1, místo 2 bodů také 1).