Konspekt č. 8 (individuální): Texty

Přečtěte článek autora/ky Sudha Vasan "Ethnography of the Forest Guard: Contrasting Discourses, Conflicting Roles and Policy Implementation" (s. 4125-4133), pořiďte z něj strukturované výpisky (konspekt), které budou obsahovat identifikaci:

Výzkumného designu
Cíle/ů
Výzkumné/ých otázky/ek
Metod sběru a analýzy dat
Aspektů kvality
Zjištění

+ Váš dojem z textu, případně srovnání textů mezi sebou a 1-2 metodologické otázky.

Totéž zopakujte u článků Ondřeje Horkého a Sýkory a spol. Úkol tedy vyžaduje zpracování všech tří článků zároveň. Zároveň je třeba prokázat větší poučenost při čtení textů, než jakou jste projevovali na začátku semestru - tu můžete demonstrovat na srovnání textu (či jeho dílčích aspektů) s dalšími texty, které čtete nebo jste četli, případně na vztažení konkrétních aspektů článku k "teorii", která je v rámci kurzu probíraná. Výsledný text nesmí mít méně než 4 normostrany.

Úkol se odevzdává individuálně, soubor přiložte ve formátu .doc nebo .docx a pojmenujte jej PRIJMENI_KM_K8.

Úkol odevzdejte pokud možno včas, pozdější odevzdání bude příčinou sníženého bodového hodnocení (polovina se zaokrouhlením dolů - tj. místo 4 bodů dostanete 2, místo 3 bodů 1, místo 2 bodů také 1).