Prezentace 10-13: 4 texty k analýze dat ("Jak zkoumat politiku")

Vaším úkolem je prezentovat Vámi vybraný text spolužákům/čkám. Pokud je prezentovaným textem odborný výzkumný článek, je základní osnova následující: (1) shrnutí tématu, které odborný text pojednává, (2) identifikace cílů, výzkumných otázek a metod a jejich kritické zhodnocení, (3) strukturace článku (jaké má části, jak jsou pojmenované...), (4) formulace toho, v čem byl pro Vás článek objevný nebo v čem může být pro Vás i ostatní inspirací.

Pokud je prezentovaným textem odborná kapitola, (1) shrňte její téma, (2) nejzásadnější poznatky/teze, (3) čím pro Vás byl text zajímavý/přínosný. 

Celkový rozsah prezentace je 5-7 minut. Prezentaci nahrejte do moodlu do pondělka 20:00. Maximální počet 5 bodů obdržíte za včasné odevzdání, splnění formálních náležitostí prezentace a odprezentování na středeční hodině. V případě nedodržení těchto podmínek je bodové hodnocení snižováno.

Kapitoly jsou z knihy "Jak zkoumat politiku" (Drulák, Petr a kol.: 2008. Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Portál. Praha. ):

4. Diskurzivní analýza (s. 92-124)

5. Analýza metafor (s. 125-148)

6. Etnografie (s. 149-176)

8. Biografie (s. 177-202).