Konspekt č. 7: Četba kapitoly 8 z knihy "Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace."

Přečtěte kapitolu 8 z knihy "Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace" (Hendl, 2005, Portál, Praha; s. 223-269), pořiďte z ní výpisky (konspekt) a formulujte 2-3 nejpodstatnější otázky, které nad textem máte. Výsledný text nesmí mít méně než 2 normostrany a musí obsahovat bibliografický odkaz na konspektovanou kapitolu.

Úkol se odevzdává individuálně, soubor přiložte ve formátu .doc nebo .docx a pojmenujte jej PRIJMENI_KM_K7.

Úkol odevzdejte pokud možno včas, pozdější odevzdání bude příčinou sníženého bodového hodnocení (polovina se zaokrouhlením dolů - tj. místo 4 bodů dostanete 2, místo 3 bodů 1, místo 2 bodů také 1).