DÚ č. 1 (týmový): analýza dat

Proveďte analýzu/y a sepište stručnou výzkumnou zprávu, v níž bude uveden cíl, výzkumné otázky, popis dat a metoda jejich analýzy a výsledky, k nimž jste dospěli. Připojte i podklady pro analýzu (např. excelovou tabulku, kódovací knihu...). U metod analýzy se předpokládají minimálně dva odkazy na odbornou literaturu.