Předměty pro navazující mgr. studium oboru Speciální pedagogika.

ONSP18817   Metodologie výzkumu  (kvalitat. i kvantitativní výzkum)    13h (+13h sem.)  5 kredity
OKNSP18212   Metodologie výzkumu – kvantitativní výzkum I. (4h přímé výuky 1 kr.)
OKNSP18222   Metodologie výzkumu – kvantitativní výzkum II. (4h přímé výuky 1 kr.)