Učebnice - kvalitativní analýza textu

Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy" představuje čtyři metody, které pravděpodobně nikdo z vás ve své bakalářské práci důsledně neuplatňuje. Přesto si myslím, že pro vás může být velmi užitečná, protože detailně a podle mě přístupně ukazuje různé způsoby práce s analýzou textu, a může vám tak dát vodítka, jak přistupovat k vašim textům a jak o tomto vašem přístupu mluvit v bakalářské práci. Pokud tedy máte stran tématu analýzy pochybnosti, rozhodně doporučuju si alespoň jednu kapitolu přečíst.
Нажмите на ссылку https://is.muni.cz/el/1441/podzim2015/SV4MP_PDG2/um/Kvalitativni_analyza_textu_Final.pdf, чтобы открыть ресурс.